Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för ämneslärare inom kompletterande pedagogisk utbildning

Kursen ingår i programmet KPU - matematik, naturvetenskap och teknik och ges under utbildningens tredje termin.

Programsida KPU med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande ämnesdidaktisk studie  med relevans för lärarprofessionen.

Hitta inspiration till ditt självständiga arbete i matematik eller naturvetenskap:
Medverka i ett forskningsprojekt