Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för ämneslärare inom kompletterande pedagogisk utbildning

Kursen ingår i kompletterande pedagogisk utbildning i matematik, naturvetenskap och teknik.

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande ämnesdidaktisk studie  med relevans för lärarprofessionen. Uppgiften genomförs i form av ett vetenskapligt arbete och innefattar planering, genomförande och rapportering. Ämne väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium och i kursen ingår även att kritiskt granska en annan students arbete.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt

    Kursadministration:
    kursadministration@mnd.su.se