Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för ämneslärare inom kompletterande pedagogisk utbildning

Kursen ingår i programmet KPU för ämneslärarexamen och ges under utbildningens tredje termin. Kursen har delats upp i tre inriktningar. Du som har ditt förstaämne inom matematik eller naturvetenskapliga ämnen ska läsa den här inriktningen.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande ämnesdidaktisk studie  med relevans för lärarprofessionen.

Hitta inspiration till ditt självständiga arbete i matematik eller naturvetenskap:
Medverka i ett forskningsprojekt