Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot naturkunskap inom ämneslärarprogrammet

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen och ges under utbildningens nionde termin.

Studiegångar för ämneslärare i matematik och naturvetenskap

Det självständiga arbetet avser att ge erfarenheter och fördjupad kunskap av utvecklingsarbete och vetenskapligt arbete inom naturvetenskapsämnenas didaktik.

Hitta inspiration till ditt självständiga arbete i matematik eller naturvetenskap:
Medverka i ett forskningsprojekt