Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärarprogrammet med inr mot år 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning och ges under utbildningens femte termin.

Studiegång profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

VFU-information

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation, samtmedverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen fokuserar på lärarens yrkesroll och skolan som pedagogisk miljö samt på undervisning i ämnenasvenska, engelska och matematik, samt ytterligare minst ett ämne som ingår i studentens utbildning.

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

  Undervisning

  Undervisningen består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt trepartssamtal och seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna senast vid kursstart.

  Examinator

  Anna Almqvist

  Lotta Billing

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Anna Almqvist, anna.almqvist@su.se
  Lotta Billing, charlotta.billing@su.se

  VFU-studierektor
  vfu.did@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se