Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärarprogrammet med inr mot år 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot år 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning.

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation, samtmedverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Kursen fokuserar på lärarens yrkesroll och skolan som pedagogisk miljö samt på undervisning i ämnenasvenska, engelska och matematik, samt ytterligare minst ett ämne som ingår i studentens utbildning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Camilla Lindahl, camilla.lindahl@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se