Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för grundskolans åk 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning: inr matematik

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning och ges under utbildningens sjätte termin.

Studiegång profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

I kursen ingår att självständigt genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för den egna yrkesutövningen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Det självständiga arbetet kan antingen vara en empirisk studie eller ett utvecklingsarbete och ska utmynna i en skriftlig rapport.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, grupphandledning och individuell handledning.

  Kursen ges på svenskt teckenspråk vid grupphandledning och individuell handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig redovisning och muntlig presentation av det egna arbetet samt aktivt deltagande i diskussion av andra studenters arbete.

  Examinator

  Peter Markkanen

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Peter Markkanen, peter.markkanen@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se