Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fördjupning i Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet

Förskolebarn leker i vattenpöl med pinnar
Foto: Niklas Björling

Kursen ger fördjupade kunskaper i specialpedagogiskt arbete som syftar till varje barns utveckling och lärande, med fokus på inkluderande miljöer och samspel mellan alla barn. I kursen behandlas övergångar i och mellan olika miljöer, med fokus på barn i behov av särskilt stöd. Kursen belyser föräldrakontaktens betydelse och ger kunskap i reflekterande samtal. Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap behandlas lek och delaktighet i praktiken. I kursen ingår att utföra ett fördjupningsarbete med en konkret handlingsplan inom valbart specialpedagogiskt område utifrån nivåerna individ, grupp och organisation.

 • Kursupplägg

  Kursens centrala delar presenteras i föreläsningar och bearbetas vidare med hjälp av studieuppgifter i seminarier och workshops.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbeten samt fördjupningsarbete.

  Kursvärdering

  Kursvärdering kommer att genomföras digitalt efter sista undervisningstillfället.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Vid frånvaro krävs inlämning av en kompensationsuppgift

  Examinationsformer
  Kursen examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna finns att ta del av på kursplatsen i Athena.

  Examinator

  Carin Benjaminson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför HT20 och är fortfarande giltig för VT22.

 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för HT22 kommer vara öppen mellan 8-18 augusti 2022. Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  OBS! Om du inte registrerat dig senast 18 augusti förlorar du din plats
  och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag
  vid utebliven registrering.

  Reservantagning 
  Reservantagningen för höstterminen 2022 påbörjas under vecka 34. 

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

  Studentguide till Zoom (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon: 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Carin Benjaminson - carin.benjaminson@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Elsa Thomas - lararprogram@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Liselotte Fries - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida