Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fördjupning i Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet

  • 7,5 hp

Vill du ha fördjupade kunskaper i specialpedagogiskt arbete för att möjliggöra varje barns utveckling och lärande? I denna kurs får du arbeta fokuserat kring inkluderande miljöer och samspel mellan alla barn.

Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap behandlas lek och delaktighet i praktiken.

I kursen behandlas övergångar i och mellan olika miljöer, med fokus på barn i behov av särskilt stöd. Kursen belyser föräldrakontaktensbetydelse och ger kunskap i reflekterande samtal.

I kursen ingår att utföra ett fördjupningsarbete med en konkret

handlingsplan inom valbart specialpedagogiskt område utifrån individ, grupp och organisation.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.