Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogik i policy och praktik

 • 15 hp

Kursen utgörs av tre delkurser om 5 hp vardera. Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Den här kursen tar upp specialpedagogiska frågeställningar på samtliga dessa nivåer. Grundläggande principer för inkludering behandlas såväl som olika former av specialpedagogiska utredningar och insatser.

 

 • Kursupplägg

  Undervisningen sker till stor del på distans, men har fem obligatoriska fysiska kursträffar. Mellan kursträffar bedrivs nätbaserad undervisning. Utförligare information om upplägget av kursträffarna presenteras i kursens schema. Schema publiceras senast en månad innan kursstart.

  Delkurser

  Delkurs 1 fokuserar på inkludering inom policy och praktik. Här behandlas till exempel grunden för inkludering som ideologi och som utgångspunkt för policy, såväl på nationell nivå som inom den lokala skolorganisationen. Delkursen behandlar också strategier för att empiriskt undersöka inkluderingsfenomen i spänningsfältet mellan policy och praktik samt kontexter och strategier för att stärka samarbeten mellan till exempel skolor, elevhälsa, hälso- och sjukvård samt habilitering.

  Delkurs 2 behandlar den specialpedagogiska praktiken, med utgångspunkt bland annat i den vetenskapliga grunden och den praktiska betydelsen för diagnostik av särskilda behov både för individen och samhället. Utredningar, bedömningar och insatser vad gäller delaktighet och lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå behandlas också i delkursen.

  Delkurs 3 utgörs av eget arbete med en valbar fördjupning inom ramen för de teman som behandlats inom kursens tidigare två delkurser.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Kursens nätbaserade seminarier går som en röd tråd genom kursen där du ges möjlighet att fördjupa dig i och integrera kursens olika delar. I den valbara fördjupningen väljer du ett tema att fördjupa dig i med utgångspunkt i kursens innehåll. Inom detta tema skriver du ett mindre arbete, med handledning under delkursens nätbaserade seminarier. Kursen avslutas med ett seminarium där du opponerar på en annan students arbete.

  Kursutvärdering

  Kursen utvärderas genom en digital enkät, som publiceras efter ordinarie examinationstillfälle.

  Examination

  Delkurs 1 och 2 examineras genom en individuell skriftlig uppgift. Delkurs 3 examineras genom en mindre uppsats. Mer information om examinationerna ges på lärplattformen Athena vid kursstart.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Examinator

  Delkurs 1:Wieland Wermke
  Delkurs 2: Hanna Ginner Hau
  Delkurs 3: Carin Benjaminson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Aktuell schema publiceras senast en månad innan kursstart

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Aktuell kurslitteratur publiceras senast 2 månader innan kursstart

 • Mer information

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Instruktioner till att arbeta i Zoom

  Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Hanna Ginner Hau - hanna.hau@specped.su.se

  Kursadministratör: Ubald Rafiki - fristaendekurs@specped.su.se