Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogik i policy och praktik

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Athena
All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Registrering och reservantagning

Webbregistreringen är öppen mellan 28 december 2020 till 7 januari 2021. 
(OBS! Kursen UQ01KF har andra webbregistreringstider: 4 till 11 januari)
Om du inte har registrerat dig inom webbregistreringsperioden, senast 7 januari, förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag sker vid utebliven registrering.

Du registrerar dig på din kurs i Ladok

Reservantagning inför VT21
Eventuella reservplatser erbjuds i turordning och meddelas via mail, till den mailadress du angav vid ansökningstillfället.

För att behålla erbjuden reservplats krävs att du svarar på mailet inom angiven svarsperiod. Om svar inte inkommit går platsen vidare till nästa student på reservlistan.

Vi har inga möjligheter att svara på hur stora chanserna är för reservplacering.
Reservantagning görs enbart om kurser, efter ordinarie registreringsperiod, har färre registrerade studenter än planerat.  

Datum för ordinarie registrering och reservantagning
Ordinarie registrering: 28 december till 7 januari
Reserv omgång 1: 8 till 11 januari
Reserv omgång 2: 13 till 15 januari

Information i samband med Covid-19
I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19-information och Specialpedagogiska institutionens Covid-19-information

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen utgörs av tre delkurser om 5 hp vardera. Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Den här kursen tar upp specialpedagogiska frågeställningar på samtliga dessa nivåer. Grundläggande principer för inkludering behandlas såväl som olika former av specialpedagogiska utredningar och insatser.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkuser, för samtliga delkurser sker undervisningen på distans. Utförligare information om upplägget av kursträffarna presenteras i anslutning till kursstart. Schema publiceras senast en månad innan kursstart.

  Delkurser

  Delkurs 1 fokuserar på inkludering inom policy och praktik. Här behandlas till exempel grunden för inkludering som ideologi och som utgångspunkt för policy, såväl på nationell nivå som inom den lokala skolorganisationen. Delkursen behandlar också strategier för att empiriskt undersöka inkluderingsfenomen i spänningsfältet mellan policy och praktik samt kontexter och strategier för att stärka samarbeten mellan till exempel skolor, elevhälsa, hälso- och sjukvård samt habilitering.

  Delkurs 2 behandlar den specialpedagogiska praktiken, med utgångspunkt bland annat i den vetenskapliga grunden och den praktiska betydelsen för diagnostik av särskilda behov både för individen och samhället. Utredningar, bedömningar och insatser vad gäller delaktighet och lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå behandlas också i delkursen.

  Delkurs 3 utgörs av eget arbete med en valbar fördjupning inom ramen för de teman som behandlats inom kursens tidigare två delkurser.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier och är obligatorisk. Frånvaro kompenseras med inlämningsuppgift. Kursens nätbaserade seminarier går som en röd tråd genom kursen där du ges möjlighet att fördjupa dig i och integrera kursens olika delar. I den valbara fördjupningen väljer du ett tema att fördjupa dig i med utgångspunkt i kursens innehåll. Inom detta tema skriver du ett mindre arbete, med handledning under delkursens nätbaserade seminarier. Kursen avslutas med ett seminarium där du opponerar på en annan students arbete.

  Kursutvärdering

  Kursen utvärderas genom en digital enkät, som publiceras efter ordinarie examinationstillfälle.

  Examination

  Delkurs 1 och 2 examineras genom en individuell skriftlig uppgift. Delkurs 3 examineras genom en mindre uppsats. Mer information om examinationerna ges på lärplattformen Athena vid kursstart.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Examinator

  Delkurs 1:Wieland Wermke
  Delkurs 2: Hanna Ginner Hau
  Delkurs 3: Carin Benjaminson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Carin Benjaminson - carin.benjaminson@specped.su.se

  Kursadministratör: Ubald Rafiki - fristaendekurs@specped.su.se