Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för masterexamen i specialpedagogik

Den här kursen är för dig som vill ta en masterexamen i specialpedagogik genom fristående kurser. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom specialpedagogik.

Foto Niklas Björling, studenter, utbildning
Foto: Niklas Björling

Inom ramen för kursen kommer du att formulera ett forskningsproblem, välja och applicera metod och teori, samt genomföra en undersökning. Under kursen utvecklar du dina färdigheter i vetenskapliga diskussioner och skrivande. Vid kursens slut presenterar du ditt självständiga arbete i form av en uppsats, samt genomför en oppositionsuppgift.   

Kursen går helt på distans med obligatoriska träffar via Zoom. 

För mer information om behörighet till kursen:
•    För dig som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen på avancerad nivå, läs mer här.
•    För dig som läser Masterexamen genom fristående kurser, läs mer här.  

 • Kursupplägg

  Kursen består av ett självständigt arbete. Du genomför en undersökning av ett specialpedagogiskt problem som du självständigt formulerar i samråd med din handledare. Du presenterar ditt självständiga arbete i form av en uppsats. 

  I slutet av kursen lägger du fram din uppsats vid ett examinationsseminarium. Vid ett sådant seminarium opponerar en annan student på din uppsats. I kursen ingår också att du ska opponera på en annan students uppsats. 
   

  Undervisning

  Kursen ges på distans och består huvudsakligen av handledning. 

  Examination

  Kursen examineras genom följande:
  - ett självständigt arbete i form av en uppsats.
  - ventilering av det skriftliga självständiga arbetet, samt
  - opponering på en annan students uppsats självständiga arbete vid ett examinerande seminarium.

  Datum för examination och omexamination framgår i schemat i TimeEdit.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  På Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Hösttermin 2023
  Webbregistreringen kommer att vara öppen mellan 7-13 augusti.

  Reservantagning
  Reservantagningen för höstterminen 2023 påbörjas under vecka 33.

  Distansundervisning på fristående kurser vid Specialpedagogiska institutionen

  Kursen ges helt på distans. Det innebär att vi inte har några fysiska träffar och att du har en stor frihet vad gäller att själv bestämma varifrån du deltar i undervisningen. Undervisning på distans innebär också att du har ansvar för att ordna så att du har tillgång till en fungerande miljö vid undervisningstillfällena, lämplig utrustning och en bra uppkoppling.
  Mer information om att delta i undervisning på distans hittar du här. 

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig: 
  Heidi Selenius - heidi.selenius@specped.su.se 

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Elsa Thomas - fristaendekurs@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Elsa Thomas - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida