Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska I för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning och ges under utbildningens första termin.

Programsida med studiegång

Kursen ger ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper i svenska för förskoleklass och årskurs 1-3 och ger en grund för senare kurser i svenska inom grundlärarprogrammet F-3. Med avseende på profilområdet behandlas kursens innehåll utifrån specialskolans förskoleklass och årskurs 1-4.

Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. Kursen ges i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för kultur och estetik.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av två delar:

  1. Språkutveckling och svenska språkets struktur, 7.5 hp
  2. Läs- och skrivundervisning och barnlitteratur, 7.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. All schemalagd undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga salstentamina.

  Betygskriterier US131G - gäller från HT 2021 (552 Kb)

  Examinator

  Pia Raattamaa Visén

  Camilla Lindahl

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Pia Raattamaa Visén, pia.raattamaa-visen@su.se

  Projektledare - lärarutbildning profil flerspråkighet
  Camilla Lindahl, camilla.lindahl@specped.su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se