Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att undervisa i utveckling av ordförråd och flyt i engelska och moderna språk

I den här sommarkursen lär du dig använda aktiviteter och strategier för att utveckla ordförråd och flyt i engelska eller moderna språk. Du får även insikter i hur du som lärare kan utrusta elever för självständig fortsatt språkfärdighetsutveckling i målspråket. Kursen ges på engelska.

Sommarkurs US169F
Photo: Mostphotos

Under kursen arbetar du med olika strategier för såväl planerad (intentional) som oplanerad (incidental) vidareutveckling av det egna ordförrådet i målspråket samt med systematiskt uppbyggda aktiviteter med syfte att vidareutveckla receptivt och produktivt flyt i tal och skrift.

Med avstamp i språkdidaktiska teorier reflekterar du över kursens aktiviteter. Dessutom planerar du undervisning för en tilltänkt elevgrupp med syfte att utveckla dessa elevers ordförråd och flyt i målspråket.

Du måste ha en dator med internetuppkoppling och webbkamera samt ett headset med mikrofon för att kunna delta i kursen.

 • Kursen vänder sig främst till dig som är verksam lärare, men den kan inte tillgodoräknas som en behörighetsgivande kurs.
 • Du som är lärarstudent är välkommen att anmäla dig till sommarkursen för att du är intresserad och vill lära dig mer, men du kan inte tillgodoräkna dig den som en del av ditt lärarprogram.
 • Kursupplägg

  • Kursen ges på halvfart under hela sommarterminen, juni till augusti.

  När kursen startat används den nätbaserade lärplattformen Athena för handledning, diskussioner, uppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Kursen anordnas med ett flexibelt upplägg (så kallat HyFlex).

  • Det finns schemalagda träffar på måndagar kl 10-12 i juni och augusti, men de är inte obligatoriska, och studenter kan välja att träffas andra tider.

  Studenterna väljer från gång till gång om de vill arbeta med likvärdiga lärandeaktiviteter

  • ensamt eller i grupp,
  • online eller fysiskt tillsammans,
  • synkront eller asynkront,
  • med eller utan lärarens samtidiga närvaro.

  Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar med kunskapskontroll, lärandeaktiviteter samt synkrona seminarier och asynkrona diskussioner och uppgifter via en digital lärplattform.

  Undervisningen sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, som kan skrivas på svenska eller engelska.

  Betygskriterier US169F gäller från ST 2022 (447 Kb)

  Examinator

  Per Snoder

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Per Snoder, per.snoder@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se