Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, III

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens sjunde termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på språk- och kunskapsutveckling för elever i grundskolans mellanår.