Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, III

  • 7,5 hp

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens sjunde termin.

Kursen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på språk- och kunskapsutveckling för elever i grundskolans mellanår.

Institutionen för språkdidaktik är kursansvarig institution. Kursen ges i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Information inför höstterminen 2020

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på höstens kurser. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till din kurssajt i Athena när kursen startar.
Logga in i Athena

Undervisningen i höst

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.
Fortsatt webbaserad undervisning