Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska III för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning och ges under utbildningens sjunde termin.

Studiegång profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på språk- och kunskapsutveckling för elever i grundskolans mellanår.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser:

  1. Textanalys och elevers skrivande, 4.5 hp
  2. Högläsning och muntligt berättande, 3 hp

  Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. Kursen ges i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminariet om profilområdet samt på all undervisning på delkurs 2 är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen och muntlig examination.

  Betygskriterier US360G - gäller från HT 2021 (444 Kb)

  Examinator

  Ewa Jacquet

  Camilla Lindahl

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ewa Jacquet, ewa.jacquet@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se