Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska III för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning och ges under utbildningens sjunde termin.

Studiegång profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på språk- och kunskapsutveckling för elever i grundskolans mellanår.