Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete

Kursen ingick i det tidigare Lärarprogrammet (antagna före HT11) och läses av studenter som ska skriva sitt självständiga arbete inom det allmänna utvecklingsområdet (AUO) på avancerad nivå inom ämnesområdet språk och språkutveckling.

I kursen ingår att självständigt genomföra ett språk- eller litteraturdidaktiskt forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för lärarprofessionen.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete vid Institutionen för språkdidaktik:

Självständigt arbete

Kursen ges för studenter antagna före HT11.

 • Kursupplägg

  Ämne för studien väljs i samråd med den handledare som utsetts av institutionen.

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisning ges i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, muntlig presentation och försvar av det egna arbetet vid seminarium, samt muntlig och skriftlig granskning av annan students arbete.

  Betygskriterier US400P gäller från VT 2014 (292 Kb)

  Examinator

  Höstterminen 2021: Ylva Falk

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ylva Falk, ylva.falk@isd.su.se

  Utbildningsadministration
  Lena Brandel, lena.brandel@isd.su.se

  Studievägledning
  studievagledare@isd.su.se