Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete

Kursen ingick i det tidigare Lärarprogrammet (antagna före HT11) och läses av studenter som ska skriva sitt självständiga arbete inom det allmänna utvecklingsområdet (AUO) på avancerad nivå inom ämnesområdet språk och språkutveckling.

I kursen ingår att självständigt genomföra ett språk- eller litteraturdidaktiskt forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för lärarprofessionen.

Ämne för studien väljs i samråd med den handledare som utsetts av institutionen.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete i språkdidaktik:
Självständigt arbete inom språkdidaktik