Språkbedömning ur olika teoretiska perspektiv, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar centrala teoretiska perspektiv på bedömning av språk. Mer specifikt relaterar det centrala innehållet till frågor om till vad och hur bedömning kan användas i språkundervisning. Detta inbegriper bedömning för såväl formativa som summativa syften. Kursen fokuserar teoretiska perspektiv och praktiska redskap för att analysera sin egen och andras bedömningspraktiker. Utrymme ges för studenten att välja redovisning av teoretiska perspektiv i samråd med kursläraren. Kursen är en fristående kurs och kan även ingå i magister- och masterprogram. Kursen ges på halvfart och på distans med tre campusträffar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen