Go to this page on our english site

Språkbedömning ur olika teoretiska perspektiv

  • 7,5 hp

I denna kurs studerar du centrala teoretiska perspektiv på bedömning av språk. Kursen ingår i masterprogrammet i språkvetenskap men du kan också läsa den fristående.

Det centrala innehållet relaterar till frågor om till vad och hur du kan använda bedömning i språkundervisning, såväl för formativa som summativa syften. Vi fokuserar på teoretiska perspektiv och praktiska redskap för att analysera egna och andras bedömningspraktiker. I samråd med kursläraren väljer du tema för egen forskning samt vinkel i din redovisning av teoretiska perspektiv.

Du kan läsa kursen fristående, eller som en del i följande masterprogram:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen