Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkbedömning ur olika teoretiska perspektiv

I denna kurs studerar du centrala teoretiska perspektiv på bedömning av språk. Kursen ingår i masterprogrammet i språkvetenskap men du kan också läsa den fristående.

Det centrala innehållet relaterar till frågor om till vad och hur du kan använda bedömning i språkundervisning, såväl för formativa som summativa syften. Vi fokuserar på teoretiska perspektiv och praktiska redskap för att analysera egna och andras bedömningspraktiker. I samråd med kursläraren väljer du tema för egen forskning samt vinkel i din redovisning av teoretiska perspektiv.

Du kan läsa kursen fristående, eller som en del i följande masterprogram:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av campusförlagda seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig presentation av en egen skriftlig uppgift samt skriftlig och muntlig redovisning av en granskningsuppgift av annan students arbete.

  Betygskriterier US534F gäller från HT 2017 (251 Kb)

  Examinator

  Birgitta Fröjdendahl

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Birgitta Fröjdendahl, birgitta.frojdendahl@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se