Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för projektet Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

I kursen ingår att självständigt genomföra ett språk- eller litteraturdidaktiskt forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för lärarprofessionen.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete vid Institutionen för språkdidaktik:

Självständigt arbete

 • Kursupplägg

  Ämne för studien väljs i samråd med den handledare som utsetts av institutionen.

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisning ges i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, muntlig presentation och försvar av det egna arbetet vid seminarium, samt muntlig och skriftlig granskning av annan students arbete.

  Betygskriterier US900U gäller från VT 2022 (447 Kb)

  Examinator

  Vårterminen 2022: Ylva Falk

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ylva Falk, ylva.falk@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se