Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA I: Språk, undervisning och lärande - kurs inom ULV-projektet

Kursen behandlar flerspråkig litteracitet ur utbildnings- och undervisningsperspektiv. I kursen behandlas bland annat språkets och litteracitetens roll för lärande samt hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling.

I kursen ges en orientering om språkliga dimensioner i skola och utbildning samt dessas betydelse för lärande på ett andraspråk. Såväl didaktiska frågor som organisation av undervisning för flerspråkiga samt flerspråkig användning i klassrummet beaktas. Vidare behandlas multimodalitet och lärande, till exempel multimodalitetens möjliga roll i undervisning för flerspråkiga.

 • Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. I kursen ingår ingen egen språkfärdighetsträning.
 • Endast du som är antagen till ULV-projektet kan gå den här kursen.
 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Kursen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs.

  Campusförlagd kurs:

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier. Salstentamen genomförs på campus.

  Distanskurs:

  Undervisningen sker i form av 3–5 obligatoriska träffar på Zoom samt aktiviteter i lärplattformen. Salstentamen genomförs på campus.

  Läs mer om att studera på distans

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga analys- och redovisningsuppgifter, samt muntlig redovisningsuppgift.

  Examinator

  Ulrika Magnusson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se kurssidan för ordinarie kurs:

  SVA I: Språk, undervisning och lärande (USS104)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kurssidan för ordinarie kurs:

  SVA I: Språk, undervisning och lärande (USS104)

 • Kontakt

  Studievägledning och -administration – Svenska som andraspråk (sva)