Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning – ULV

Kursen är en fördjupning i forskning om flerspråkigas och andraspråksanvändares utveckling och användning av litteracitet samt forskning om didaktik ur flerspråkighets- och andraspråksperspektiv. I kursen fokuseras vetenskapsmetodologiska frågeställningar och problem rörande dessa områden.

Vidare ingår problematisering och kritiska förhållningssätt till undervisningspraktiker i flerspråkiga kontexter. I kursen ingår också ett mindre, vetenskapligt arbete.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Ett villkor för tillträde till kursen är att du är antagen till ULV-projektet:

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet