Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning – självständigt arbete – ULV

I kursen genomför och försvarar studenten ett examensarbete i form av ett självständigt arbete och opponerar på ett annat självständigt arbete.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Ett villkor för tillträde till kursen är att du är antagen till ULV-projektet:

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två-tre obligatoriska träffar ingår i distanskursen. Utöver träffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • skriftligt självständigt arbete,
  • ventilering av det skriftliga självständiga arbetet, samt
  • opposition på annan students självständiga arbete.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs:

  Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs (USS313) 15 hp

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs:

  Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs (USS313) 15 hp

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)