Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA III: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning – självständigt arbete – ULV

Kursen utgör ett självständigt examensarbete inom ämnesområdet svenska som andraspråk med didaktisk inriktning. Du kan studera litteracitet på ett andraspråk, flerspråkig litteracitet, lärande på ett andraspråk liksom aspekter av undervisning för flerspråkiga och andraspråksanvändare.

Examensarbetet omfattar planering, genomförande och rapportering samt försvar av det egna arbetet och opposition på ett annat uppsatsarbete. Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Uppsatsämne väljs i samråd med handledare.

 • Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. I kursen ingår ingen egen språkfärdighetsträning.
 • Endast du som är antagen till ULV-projektet kan gå den här kursen.
 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Undervisningen sker i form av 3–5 obligatoriska träffar på Zoom samt aktiviteter i lärplattformen.

  Läs mer om att studera på distans

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet, samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Ulrika Magnusson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se kurssidan för ordinarie kurs:

  SVA III: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs (USS313) 15 hp

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning och -administration – Svenska som andraspråk (sva)