Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I - ULV

Kursen ges inom ramen för projektet Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

VFU-information

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:

  VFU-portföljen

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  För betygskriterier se kurs USVF1K.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  För litteraturlista se kurs USVF1K.

 • Kontakt

  VFU-studierektor
  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - ämneslärare inriktning språk, KPU (samt ULV/VAL)
  Kontakt - ULV