Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA I: Språk, undervisning och lärande

Detta är fjärde kursen i Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen behandlar flerspråkig litteracitet ur utbildnings- och undervisningsperspektiv. I kursen behandlas bland annat språkets och litteracitetens roll för lärande samt hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling.

Engagerad kvinna med laptop
Under sommaren och hösten 2023 ges kurserna i svenska som andraspråk helt på distans. Det gör det lättare för dig att kombinera arbete och studier. Foto: Unsplash

I kursen ges en orientering om språkliga dimensioner i skola och utbildning samt dessas betydelse för lärande på ett andraspråk. Såväl didaktiska frågor som organisation av undervisning för flerspråkiga samt flerspråkig användning i klassrummet beaktas. Vidare behandlas multimodalitet och lärande, till exempel multimodalitetens möjliga roll i undervisning för flerspråkiga.

Observera att våra kurser vänder sig till dig som ska undervisa i svenska som andraspråk, inte till dig som vill utveckla din egen svenska. I kurserna ingår ingen egen språkfärdighetsträning.

Kursen är sökbar som fristående kurs på sommarterminer.

Om du vill läsa den här kursen - Språk, undervisning och lärande - på en höst- eller vårtermin så ska du anmäla dig till Kurspaket Svenska som andraspråk I:

Kurspaket Svenska som andraspråk I (USS100) 30 hp

 

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Kursen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs.

  Campusförlagd kurs:

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Distanskurs

  Våren 2023 ingår det två campusträffar i distanskursen. Utöver de träffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Sommaren 2023 ingår det två Zoom-träffar i distanskursen. Utöver de träffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Hösten 2023 sker undervisningen i form av 3–5 obligatoriska träffar på Zoom och aktiviteter i kursplattformen.

  Läs mer om att studera på distans

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga analys- och redovisningsuppgifter, samt muntlig redovisningsuppgift.

  Betygskriterier USS104 (416 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Sommar 2023 USS104 halvfart distans

  Schema VT 2023 USS104 halvfart distans

  Schema VT 2023 USS104 halvfart kväll

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

   

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)