Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA I: Språk, undervisning och lärande

Detta är kurs 4 inom Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen behandlar flerspråkig litteracitet ur utbildnings- och undervisningsperspektiv. I kursen behandlas bland annat språkets och litteracitetens roll för lärande samt hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling.

I kursen ges en orientering om språkliga dimensioner i skola och utbildning samt dessas betydelse för lärande på ett andraspråk. Såväl didaktiska frågor som organisation av undervisning för flerspråkiga samt flerspråkig användning i klassrummet beaktas. Vidare behandlas multimodalitet och lärande, till exempel multimodalitetens möjliga roll i undervisning för flerspråkiga.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Kursen är sökbar som fristående kurs på sommarterminer.

Om du vill läsa kursen Språk, undervisning och lärande på en höst- eller vårtermin så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk I.

Kurspaket Svenska som andraspråk I »

Information till antagna på sommarkursen 2022

Innan sommarterminen startar behöver du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig.
Webbregistreringen är öppen 16-22 maj.

1. Aktivera ditt universitetskonto

2. Registrera dig i Ladok för studenter

När du har registrerat dig får du tillgång till din kursplats i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto:

Logga in i Athena

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Distanskurs

  Två träffar ingår i distanskursen. Utöver träffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga analys- och redovisningsuppgifter, samt muntlig redovisningsuppgift.

  Betygskriterier USS104 (416 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema St-22 USS104 halvfart distans

  Schema Vt-22 USS104 halvfart distans

  Schema Vt-22 USS104 halvfart kväll

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)