SVAI: Språk, undervisning och lärande, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar språkets och litteracitetens roll för lärande samt undervisning som gynnar flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling. Härvid beaktas såväl didaktiska frågor som organisation av undervisning för flerspråkiga. I kursen ges en orientering om språkliga dimensioner i skola och utbildning samt dessas betydelse för lärande på ett andraspråk. Vidare diskuteras begreppet tvåspråkighet och flerspråkig användning i klassrummet. I kursen introduceras vidare olika förutsättningar för lärande på ett andraspråk, såsom socioekonomiska faktorer, socialisationsmönster och läs- och skrivsvårigheter. Vidare behandlas multimodalitet och lärande, till exempel multimodalitetens möjliga roll i undervisning för flerspråkiga. Kursen tar även upp centrala frågeställningar om hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen