Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kurspaket Svenska som andraspråk I

Våra kurser i svenska som andraspråk vänder sig främst till dig som ska undervisa i ämnet. Du kan läsa upp till 90 hp svenska som andraspråk på grundnivå inom våra tre kurspaket. Kurspaket I ger dig grunderna i hur flerspråkighet ser ut i dagens samhälle och hur lärandet för barn och vuxna i svenska som andraspråk bäst kan stöttas.

Kurssida USS100
Som lärare i svenska som andraspåk får du möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar och med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Foto: Mostphotos

Hur ser två- och flerspråkigheten egentligen ut i Sverige idag? Vilka faktorer påverkar barn, ungdomar och vuxna när de ska lära sig svenska? Vilka hinder och möjligheter finns det i skolan, på myndigheter och på företag?

Kurspaket I ger dig grundläggande kunskap om dagens komplexa språksamhälle, hur svenskan både skiljer sig från och liknar andra språk, om läsande och skrivande hos andraspråkstalare och hur skolor och organisationer kan arbeta med undervisning i svenska som andraspråk.

Det här första kurspaketet passar dig som på något sätt arbetar med människor som lär sig svenska, antingen i skolan, inom myndigheter eller företag. När du klarat alla fyra kurserna i kurspaketet är du som har en lärarexamen behörig att undervisa inom svenska för invandrare (sfi). Du som har en lärarexamen mot grundskolans årskurs 1-3 eller 4-6 blir behörig att undervisa i svenska som andraspråk i dessa årskurser.

I kurspaket I ingår följande fyra kurser. På de länkade kurssidorna kan du läsa mer om varje kurs:

Flerspråkighet - individ och samhälle (USS101) 7,5 hp 

Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv (CTS112) 7,5 hp 

Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling (CTS103) 7,5 hp 

Språk, undervisning och lärande (USS104) 7,5 hp 

  • Observera att våra kurser vänder sig till dig som ska undervisa i svenska som andraspråk, inte till dig som vill utveckla din egen svenska. I kurserna ingår ingen egen språkfärdighetsträning.

Vårterminen 2024 startar kurspaket I på:

  • Halvfart på distans

Höstterminen 2024 startar kurspaket I på:

  • Helfart dagtid på campus
  • Halvfart kvällstid på campus
  • Halvfart på distans