Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kurspaket Svenska som andraspråk I

Kurserna tar upp andraspråksutveckling och tvåspråkig utveckling ur individ-, samhälls- och utbildningsperspektiv, språklig variation och attityder till flerspråkighet. Kurserna ger dig kunskap om läsning och skrivning hos andraspråkstalare och flerspråkiga samt undervisning och organisation ur flerspråkighets- och andraspråksperspektiv.

I paketet ingår följande kurser:

Flerspråkighet - individ och samhälle (USS101) 7,5 hp

Svenskans grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv (CTS112) 7,5 hp

Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling (CTS103) 7,5 hp

Språk, undervisning och lärande (USS104) 7,5 hp

OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

Vårterminen 2022 ges kurspaketet på:

  • Halvfart distans

Höstterminen 2022 ges kurspaketet på:

  • Helfart dagtid
  • Halvfart distans
  • Halvfart kvällstid