Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kurspaket Svenska som andraspråk I

 • 30 hp

Kurserna tar upp andraspråksutveckling och tvåspråkig utveckling ur individ-, samhälls- och utbildningsperspektiv, språklig variation och attityder till flerspråkighet. Kurserna ger dig kunskap om läsning och skrivning hos andraspråkstalare och flerspråkiga samt undervisning och organisation ur flerspråkighets- och andraspråksperspektiv.

I paketet ingår följande kurser:

OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

Vårterminen 2020 ges kurspaketet på:

 • Halvfart distans

Höstterminen 2020 ges kurspaketet på:

 • Helfart dagtid
 • Halvfart distans
 • Halvfart kvällstid
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kurspaketet ges som fristående kurs på campus både på helfart, dag, och på halvfart, kväll, samt som distans på halvfart. På distans omfattar kurspaketet fyra till sex träffar på campus per termin, det vill säga åtta till tolv träffar under hela kurspaketet. Vissa av träffarna samordnas, vilket innebär att avslut av en delkurs samt uppstart av nästa delkurs är förlagda till två på varandra följande dagar.

 • Kontakt

  Studievägledare

  Josefin Bloch

  sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »