Kurspaket Svenska som andraspråk I, 30 hp

Om kursen

Kurserna behandlar andraspråksutveckling och tvåspråkig utveckling ur individ-, samhälls- och utbildningsperspektiv, språklig variation och attityder till flerspråkighet. Vidare behandlas svenskan ur tvärspråkligt perspektiv och andraspråksperspektiv. Kurserna behandlar även utveckling av läsning och skrivning hos andraspråkstalare och flerspråkiga samt undervisning och undervisningsorganisation ur flerspråkighets- och andraspråksperspektiv.

I paketet ingår följande kurser:

USS101 Flerspråkighet - individ och samhälle, 7,5 hp

CTS112 Svenskans grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

CTS103 Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp

USS104 Språk, undervisning och lärande, 7,5 hp

Kurspaketet ges som fristående kurs på campus både på helfart, dag, och på halvfart, kväll, samt som distans på halvfart. På distans omfattar kurspaketet fyra till sex träffar på campus per termin, det vill säga åtta till tolv träffar under hela kurspaketet. Vissa av träffarna samordnas, vilket innebär att avslut av en delkurs samt uppstart av nästa delkurs är förlagda till två på varandra följande dagar.

OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen