Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA I: Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv

Detta är kurs 2 inom Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans grammatik (morfologi, syntax, semantik och lexikon) ur ett tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger främst på sådant som brukar innebära en utmaning för inlärare av svenska som andraspråk.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk I.

Kurspaket Svenska som andraspråk I »

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstentamen.

  Betygskriterier CTS112 (59 Kb)

  Examinator

  Goran Maljan

  Daria Titarenko

  Lisa Rudebeck

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Vt-21 CTS112 distans grupp 1

  Schema Vt-21 CTS112 distans grupp 2

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Olivia Schlyter

  E-post: sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »