Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA I: Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv

Detta är kurs 2 inom Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans grammatik (morfologi, syntax, semantik och lexikon) ur ett tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger främst på sådant som brukar innebära en utmaning för inlärare av svenska som andraspråk.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk I.

Kurspaket Svenska som andraspråk I »