Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA II: Litteracitet och lärande

Kursen behandlar flerspråkigas litteracitet ur individ-, utbildnings- och samhällsperspektiv. Ur individperspektiv behandlas relationen mellan språkanvändning och litteracitet på första- och andraspråket samt hinder för litteracitet och lärande såsom läs- och skrivsvårigheter.

Ur utbildningsperspektiv behandlas andraspråksutveckling i relation till språkbruk och textvärldar i skola och utbildning. Ur samhällsperspektiv behandlas litteracitet på andraspråket och flerspråkig litteracitet i relation till bland annat språkideologi och språkattityder.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Litteracitet och lärande så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk II.

Kurspaket Svenska som andraspråk II »

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Distanskurs

  Två campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  • individuella skriftliga inlämningsuppgifter,
  • muntlig redovisningsuppgift.

  Betygskriterier USS203 (415 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Ht-21 USS203 halvfart distans

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)