Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA II: Litteracitet och lärande

 • 7,5 hp

Kursen behandlar flerspråkigas litteracitet ur individ-, utbildnings- och samhällsperspektiv. Ur individperspektiv behandlas relationen mellan språkanvändning och litteracitet på första- och andraspråket samt hinder för litteracitet och lärande såsom läs- och skrivsvårigheter.

Ur utbildningsperspektiv behandlas andraspråksutveckling i relation till språkbruk och textvärldar i skola och utbildning. Ur samhällsperspektiv behandlas litteracitet på andraspråket och flerspråkig litteracitet i relation till bland annat språkideologi och språkattityder.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Litteracitet och lärande så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk II.

Kurspaket Svenska som andraspråk II »

Välkommen till dina studier höstterminen 2020

Innan höstterminen startar behöver du registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti.

 1. Aktivera ditt universitetskonto: Aktivera universitetskonto
 2. Registrera dig i Ladok under Aktuell utbildning: Ladok för studenter

När du är registrerad får du tillgång till din kurssida i lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  • individuella skriftliga inlämningsuppgifter,
  • muntlig redovisningsuppgift.

  Betygskriterier USS203 (415 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Ht-20 USS203 halvfart distans

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Josefin Bloch

  sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »