Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA II: Litteracitet och lärande

Kursen behandlar flerspråkigas litteracitet ur individ-, utbildnings- och samhällsperspektiv. Ur individperspektiv behandlas relationen mellan språkanvändning och litteracitet på första- och andraspråket samt hinder för litteracitet och lärande såsom läs- och skrivsvårigheter.

Ur utbildningsperspektiv behandlas andraspråksutveckling i relation till språkbruk och textvärldar i skola och utbildning. Ur samhällsperspektiv behandlas litteracitet på andraspråket och flerspråkig litteracitet i relation till bland annat språkideologi och språkattityder.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Litteracitet och lärande så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk II.

Kurspaket Svenska som andraspråk II »