Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kurspaket Svenska som andraspråk II

Det andra kurspaketet av tre fördjupar kunskaperna i hur svenska som andraspråk kan se ut på arbetsplatser, och du får verktyg för att kunna bedöma språkfärdigheter för andraspråksinlärare. Kurspaketet ger dig som redan är legitimerad lärare ämnesbehörighet att undervisa inom grundläggande vuxenutbildning och i grundskolans årskurser 7–9.

Hur svårt är det att lära sig svenskt uttal? Hur används språket på praktik- och arbetsplatser? Vilka teorier finns det om läs- och skrivinlärning i mångkulturella sammanhang? I kurspaket 2 fördjupar och breddar du dina kunskaper om svenska som andraspråk i fråga om semantik, ordbildning, uttal och språkbruk i sociala sammanhang. Dessutom ingår en kurs i att bedöma språklig kompetens, både strukturell och pragmatisk och vilka verktyg du måste ha som lärare eller utbildare.

Paketet passar dig som vill fördjupa dina kunskaper i Svenska som andraspråk. Det ger dig som redan är legitimerad lärare ämnesbehörighet att undervisa på grundläggande vuxenutbildning och i grundskolans årskurser 7–9.

I paketet ingår följande kurser:

OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

Höstterminen 2023 startar kurspaketet på:

 • Halvfart distans
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs eller som campusförlagd kurs enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.  

  Distanskurs

  Hösten 2023: Undervisningen sker i form av obligatoriska träffar på Zoom och aktiviteter i kursplattformen. Salstentamen genomförs på campus.

  För mer information, se kursplanen för respektive kurs. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Höstterminen 2022:
  Distans
  Schema Ht-22 Kurspaket II halvfart distans, termin 1

  Kväll
  Schema Ht-22 Kurspaket II halvfart kväll, termin 1

  Distans
  Kurspaket Svenska som andraspråk II halvfart distans (termin 2, paketet som startade vt22)
  Schema Ht-22 Kurspaket II halvfart distans, termin 2

  Vårterminen 2023:
  Distans
  Kurspaket Svenska som andraspråk II halvfart distans (termin 1, paketet som startar vt23)
  Schema Vt-23 Kurspaket II halvfart distans, termin 1

  Distans
  Kurspaket Svenska som andraspråk II halvfart distans (termin 2, paketet som startade ht22)
  Schema Vt-23 Kurspaket II halvfart distans, termin 2

  Kväll
  Kurspaket Svenska som andraspråk II halvfart kväll (termin 2, paketet som startade ht22)
  Schema Vt-23 Kurspaket II halvfart kväll, termin 2

   

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  My Fagerstedt, doktorand och lärare Svenska som andraspråk
  Foto: Daniel Brånn

  Jag fick direkt praktisk nytta av kurserna på SVA-paket II i min undervisning.

  Jag arbetar just nu som doktorand på institutionen och som lärare på SVA-paket II. Jag har själv läst en kandidatexamen i svenska som andraspråk och arbetat som lärare i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans alla åldrar och på gymnasiet. Jag har även arbetat på SFI.

  När jag läste SVA-paket II fick jag både praktiska och teoretiska kunskaper som jag haft nytta av under hela min yrkesverksamma tid. Jag arbetade som lärare under min studietid och fick då direkt praktisk nytta av kurserna på SVA-paket II i min undervisning. 

  Jag fick redskap för att analysera andraspråkstalares uttal och kunskaper om hur jag som lärare ska bedöma andraspråkstalare, vilket underlättade min vardag som lärare i svenska som andraspråk. De praktiska övningarna på kurserna omsattes direkt i praktik i klassrummet och i samtal med mina kollegor som inte hade läst svenska som andraspråk. 

  Den teoretiska förståelsen för skriv- och läsinlärning och för bedömning gjorde mig tryggare som lärare. En fördjupning i svenska som andraspråk möjliggjorde att jag kunde undervisa i högre åldrar men också fungera som bollplank på skolorna i ämnet.

   

  My Fagerstedt, doktorand och lärare på delkursen Bedömning av språkfärdighet.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)