Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kurspaket Svenska som andraspråk II

Kurserna behandlar semantik, ordbildningslära och fonologi ur ett inlärarperspektiv. Vidare diskuteras funktionella och sociala perspektiv på andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser, samt olika teorier om läs- och skrivinlärning i mångkulturella kontexter. Dessutom ges en teoretisk grund för bedömning av svenska som andraspråk.

I paketet ingår följande kurser:

OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

Vårterminen 2022 ges kurspaketet på:

 • Helfart dagtid
 • Halvfart distans
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kurspaketet ges som fristående kurs på campus både på helfart, dag, och på halvfart, kväll, samt som distans på halvfart. På distans omfattar kurspaketet fyra till sex träffar på campus per termin, det vill säga åtta till tolv träffar under hela kurspaketet. Vissa av träffarna samordnas, vilket innebär att avslut av en delkurs samt uppstart av nästa delkurs är förlagda till två på varandra följande dagar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema för kurspaket som startade höstterminen 2021:
  Distans
  Schema Vt-22 Kurspaket II halvfart distans, termin 2 (kurspaketsomgången med start Ht-21)

  Kväll
  Schema Vt-22 Kurspaket II halvfart kväll, termin 2 (kurspaketsomgången med start Ht-21)

  Schema för kurspaket som startar vårterminen 2022:
  Schema Vt-22 Kurspaket II helfart

  Distans
  Kurspaket Svenska som andraspråk II halvfart distans (termin 1, paketet som startar vt22)
  Schema Vt-22 Kurspaket II halvfart distans, termin 1

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)