Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnasiet

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens tredje termin, både för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9 och för dig som ska bli gymnasielärare.

Studiegångar för ämneslärare i språk, årskurs 7-9

Studiegångar för ämneslärare i språk, gymnasieskolan

VFU-information

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

Information inför VFU I (ämneslärare i språk) (652 Kb)

Inför din första VFU-kurs (544 Kb)

Information inför vårterminen 2021

Registrering

Innan terminen börjar måste du registrera dig på vårens kurser. Webbregistreringen för den här VFU-kursen är öppen 4-10 januari. Om du inte registrerat dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Pedagogiskt verktyg

Under VFU-kurser används Stockholms universitets digitala VFU-portfölj som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från VFU-kursläraren samt dokumentation från studentens VFU. Du får tillgång till VFU-portföljen när kursen startar.
Logga in i VFU-portföljen

Undervisningen i vår

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Institutionen för språkdidaktik att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. För att kunna delta i vårens föreläsningar och seminarier behöver du därför ha e-mötestjänsten Zoom installerad på din dator.
Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

För din VFU gäller följande:

  • VFU-kurserna vid Institutionen för språkdidaktik genomförs som planerat.
  • Om du av covid-19-relaterade skäl inte kan göra din VFU kan du ansöka om dispens för att bli examinerad vid nästa VFU-kurstillfälle. Tänk på att vara ute i god tid med din dispensansökan. Kontakta din studievägledare för mer information och ansökningsblankett: studievagledare@isd.su.se

Frågor och svar om VFU i coronatider

Mer information för dig som är ny student vid ISD

Mer information för dig som redan studerar vid ISD