Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnasiet

  • 7,5 hp

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens tredje termin, både för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9 och för dig som ska bli gymnasielärare.

Utbildningsgång Ämneslärarprogram språk, årskurs 7-9

Utbildningsgång Ämneslärarprogram språk, gymnasiet/vuxenutbildningen

VFU-information

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

Information inför VFU I (ämneslärare i språk) (1191 Kb)

För dig som ska göra VFU hösten 2020

Institutionen för språkdidaktiks VFU-kurser kommer att genomföras som planerat.

Om du av covid-19-relaterade skäl inte kan göra din VFU kan du ansöka om dispens att bli examinerad vid nästa VFU-kurstillfälle. För information och dispensansökan kontakta din studievägledare: studievagledare@isd.su.se

Frågor och svar om VFU hösten 2020