Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnasiet

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet för dig med engelska, spanska, svenska eller svenska som andraspråk som förstaämne. Kursen ges under utbildningens tredje termin, både för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9 och för dig som ska bli gymnasielärare.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

VFU-information

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

Information inför VFU I (1052 Kb)