Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurs 7-9

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens sjunde termin, för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9.

Studiegångar för ämneslärare i språk, årskurs 7-9

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:
  VFU-portföljen

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

 • Kontakt

  VFU-studierektor
  Utbildningsadministration - ämneslärare inriktning språk, KPU (samt ULV/VAL)
  Studievägledning - ämneslärare inriktning språk