Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurs 7-9

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet för dig med engelska, svenska eller svenska som andraspråk som förstaämne. Kursen ges under utbildningens sjunde termin, för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.