Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

  • 15 hp

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och ges under utbildningens tredje termin.

Studiegång KPU fr.o.m. HT17

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

Information inför höstterminen 2020

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på höstens kurser. Eftersom den här VFU-kursen startar sista augusti behövde du registrera dig redan i juni, men för resten av höstens kurser är webbregistreringen öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerat dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Pedagogiskt verktyg

Under VFU-kurser används Stockholms universitets digitala VFU-portfölj som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från VFU-kursläraren samt dokumentation från studentens VFU.
Logga in i VFU-portföljen

Undervisningen i höst

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.
Fortsatt webbaserad undervisning

För din VFU gäller följande:

Våra VFU-kurser kommer att genomföras som planerat.

Om du av coronarelaterade skäl inte kan göra din VFU kan du ansöka om dispens att bli examinerad vid nästa VFU-kurstillfälle. För information och dispensansökan kontakta din studievägledare: studievagledare@isd.su.se

Frågor och svar om VFU hösten 2020