Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i språkdidaktik I för grundlärare årskurs 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning och ges under utbildningens sjätte termin.

Studiegång profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

I kursen ingår att självständigt genomföra en ämnesdidaktisk studie med relevans för undervisningen i svenska eller engelska i teckenspråkig tvåspråkig skola, årskurs 4-6 i grundskolan eller årskurs 5-7 i specialskolan, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, muntlig presentation och försvar av det egna arbetet vid seminarium samt muntlig och skriftlig granskning av annan students arbete.

  Betygskriterier USX25G - gäller från VT 2021 (461 Kb)

  Examinator

  Per Blomqvist

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Per Blomqvist, per.blomqvist@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se