Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i språkdidaktik I för grundlärare årskurs 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

 • 15 hp

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning och ges under utbildningens sjätte termin.

Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en ämnesdidaktisk studie med relevans för undervisningen i svenska eller engelska i teckenspråkig tvåspråkig skola, årskurs 4-6 i grundskolan eller årskurs 5-7 i specialskolan, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, muntlig presentation, försvar av det egna arbetet vid seminarium samt muntlig och skriftlig granskning av annan students arbete.

  Examinator

  Vårterminen 2021: Per Blomqvist

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat för VT 2021 publiceras här senast en månad före kursstart.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - Grundlärare 4-6