Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, yrkeslärare

Studenten deltar aktivt i den dagliga skolverksamheten. Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter och systematisk teoretisk reflektion integrera praktik och teori.

Innehållet i kursen utformas utifrån den pågående verksamheten, de förväntade studieresultaten samt den utbildningsplan och ämnesinriktning vari kursen ingår.