Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lärandeteorier och identitetsskapande

Denna kurs ersätts av kursen Lärandeteorier och identitetsutveckling - YP29LÄ  7,5 hp från och med vårtermin 2022.

Motsvarar kursen Lärandeteorier och identitetsskapande - kurs inom VAL projektet (YP026U), 7.5 hp.

Kursen behandlar olika teorier om lärande såsom behaviorism, kognitivism och sociokulturella perspektiv. I kursen presenteras även modern kognitionsforskning där motivation och förståelse lyfts fram som betydelsefulla för att lärande ska ske.

Ett annat inslag i kursen tar upp hur olika lärmiljöer påverkar ungdomars och vuxnas lärande. Ytterligare ett tema belyser identitetsskapande och olika utvecklingsprocesser i samspelet mellan människor och olika miljöer såsom yrkesverksamheter. I kursen behandlas även observation som metod för analys av didaktisk verksamhet.