Innehavaren av anställningen ska arbeta med Score-relaterad forskning och aktivt bidra till forskningsmiljön på Score genom dialoger, aktivt deltagande vid seminarier och andra aktiviteter under vistelsetiden.

SCORE Fellows antagna till läsåret 2023/2024:

 • Maria Jonsson
 • Eva Lövbrand
 • Jesper Petersson

SCORE Fellows antagna till läsåret 2022/2023:

 • David Ciepley
 • Corinna Kruse
 • Emma Ek Österberg

SCORE Fellows antagna till läsåret 2020/2021:

 • Julia Fleischer
 • Jonathan Metzger
 • Roland Paulsen
 • Linda Soneryd

SCORE Fellows antagna till läsåret 2019/2020:

 • Stina Bergman Blix
 • Francis Lee
 • Johan Lindqvist
 • Kenneth Mølbjerg Jørgensen
 • Josef Pallas
 • Maria Törnqvist