Innehavaren av anställningen ska arbeta med Score-relaterad forskning och aktivt bidra till forskningsmiljön på Score genom dialoger, aktivt deltagande vid seminarier och andra aktiviteter under vistelsetiden.

SCORE Fellows antagna till läsåret 2023/2024:

  • Maria Jonsson
  • Eva Lövbrand
  • Jesper Petersson

SCORE Fellows antagna till läsåret 2022/2023:

  • David Ciepley
  • Corinna Kruse
  • Emma Ek Österberg

SCORE Fellows antagna till läsåret 2020/2021:

  • Julia Fleischer
  • Jonathan Metzger
  • Roland Paulsen
  • Linda Soneryd

SCORE Fellows antagna till läsåret 2019/2020:

  • Stina Bergman Blix
  • Francis Lee
  • Johan Lindqvist
  • Kenneth Mølbjerg Jørgensen
  • Josef Pallas
  • Maria Törnqvist