Schema

Dagens aktuella schema

  • Dagens schema hos oss (Svefler).
  • Monitor på plan D6, mittemot hissarna Svefler).
  • Monitorer på plan 3, Södra huset, ovanför ingångarna till korridorerna hus A–F och visar schema för respektive hus.

Hitta ditt eget schema

schema.su.se > Mina bokningar. Inloggning krävs med ditt universitetskonto.

Här kan du söka fram schemat för kurser utan att logga in.

Student: Hitta ditt schema, prenumerera på schemat och boka grupprum.

Medarbetare: Hitta ditt och andras scheman, möten, bokningar, boka lokaler. Schemaläggare och lokalbokare.

Läs om schema: Scheman (SU-sajten).