Högre sem. TÖI. Laura Ivaska: Studying the genesis of a translation

Seminarium

Datum: torsdag 4 april 2024

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Rum D600 och på Zoom.

Högre seminariet i översättningsvetenskap, som kommer att ges på engelska. Studying the genesis of a translation: Constants and variants in poetry translation drafts. Laura Ivaska, Åbo universitet.

Se vår engelska sajt:

Higher sem. TÖI: Laura Ivaska: Studying the genesis of a translation

Laura Ivaska

Om Högre seminariet i översättningsvetenskap