Panelsamtal om tolkning och översättning på SFÖ-SAT:s konferens

Konferens

Startdatum: fredag 19 april 2024

Tid: 10.00

Slutdatum: lördag 20 april 2024

Tid: 16.30

Plats: Uppsala. Anmälan krävs.

Vad har tolkar och översättare egentligen gemensamt, och vad skiljer de båda yrkena åt? Tolkars yrkessjälvuppfattning och attityder till distanstolkning i Sverige. Vässa din profil. Björn Olofsson och Nereida Betancor från TÖI kommer att hålla ett par panelsamtal och seminarier på Sveriges facköversättarförening och auktoriserade tolkars (SFÖ-SAT) konferens 2024 i Uppsala.

Uppsala domkyrka med törnet till höger, omgivet av grönska
Uppsala domkyrka. Foto: JanneBanan, MostPhotos.

Mer information och anmälan:

SFÖ-SAT-konferens 2024 i Uppsala

Från det preliminära programmet:

 

Panelsamtal om tolkning och översättning

Björn Olofsson

Nereida Betancor Sánchez

och Eva-Lena Andersson, Urszula Pacanowska.

Vad har tolkar och översättare egentligen gemensamt, och vad skiljer de båda yrkena åt – och vad kan vi lära av varandras erfarenheter, nu när vi är en förening för båda yrkesgrupperna?

 

Tolkars yrkessjälvuppfattning och attityder till distanstolkning i Sverige

Nereida Betancor Sánchez

Hur uppfattar tolkar sig själva och sitt arbete? Det undersöker Nereida Betancor Sánchez i sin doktorsavhandling på TÖI. I en enkätstudie har hon frågat 227 tolkar i talade språk om vad de tycker om sitt jobb, vad de tycker att yrket har för status och vadde tycker om distanstolkning. Tolkar från olika delar av Sverige svarade på frågorna. I den här presentation delar Nereida med sig av sina preliminära resultat och bjuder in till diskussion om vad synen på yrkesrollen har för påverkan på yrket.

 

Vässa din profil

Björn Olofsson

Handen på hjärtat – hur ser din profil på SFÖ-SAT:s webbplats ut egentligen? Kan potentiella uppdragsgivare snabbt få överblick över den information de behöver för att förstå att det är dig de söker? Här får du användbara tips på hur du skapar en säljande profil som samverkar med din egen webbplats, Facebook och Linkedin osv., och som ger ett övertygande och konsekvent budskap om just dig och din kompetens.