EST-stipendium till Giada Brighi, doktorand i Översättningsvetenskap

Giada Brighi får EST Summer School-stipendium för att delta i "Conceptualizing Histories of Translation: from your story to history", en sommarskola som anordnas av Institutionen för översättningsstudier vid Universitetet i Graz, 18–23 september 2023.

Giada Brighi
Giada Brighi

Giada Brighi är doktorand i översättningsvetenskap vid TÖI, Tolk- och översättarinstitutet.

Läs hela artikeln hos EST, European Society for Translation Studies:

Summer School Scholarship 2023

Giada Brighi