Undertextning är främst ett tillgänglighetsmedel

Undertexter, alltså textremsorna nederst i teverutan eller på filmduken som visar en översättning av dialogen, är främst ett tillgänglighetsmedel, säger Jan Pedersen i en intervju i Tolkpodden. Om man har dålig hörsel eller är döv eller inte kan språket så är undertexter något som skapar tillgänglighet till något som annars inte skulle vara tillgängligt. Jan Pedersen är docent i översättningsvetenskap på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet.

Undertexter på tecknad bild med texten Detta är ett exempel på hur undertexter kan vara formaterade.
Källa: Sertion, Public domain, via Wikimedia Commons.

De bästa undertexterna är de man aldrig lägger märke till

Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński
Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

Lyssna på Jan Pedersen när han diskuterar undertextning med Pa Neumüller Åkerman i Tolkpodden.

Tolkpodden: Undertextning (2022-10-31)

Kurs: Undertextning, 7,5 hp

Jan Pedersen

Fler avsnitt av Tolkpodden där medarbetare från TÖI deltar:

Tolkforskning om språkkunskaper med Thomas Thomsen (2022-05-25)

Språk och kultur med Jan Pedersen (2021-02-26)