Vill du bli översättare i ryska eller ukrainska? Sök senast 15/4

Till hösten 2024 startar två nya kurser till översättare inom offentlig sektor med målspråk ryska respektive ukrainska. Sök senast 15 april.

Tre studenter sitter vid bord utomhus med laptop och tittar i en mobil. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Översättning i offentlig sektor, målspråk ukrainska, 30 hp (TTA537)

Översättning i offentlig sektor, målspråk ryska, 30 hp (TTA538)

HT24 startar även en ny kurs inom teckenspråkstolkning:

Praktik som teckenspråkstolk IV (TTA743)

För fler nya kurser och nytt program HT24 vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, se:

Nya kurser och nytt masterprogram HT24. Sök senast 15/4