Det finns två sätt att studera vid Stockholms universitet. Du kan välja en bunden studiegång inom ett utbildningsprogram eller du kan skapa en egen utbildning av de fristående kurser du valt att läsa. Några yrkesutbildningar går bara att läsa genom ett program.

Tre nivåer

Det finns tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kurser och program är indelade efter vilken examensnivå det hör hemma på.
Sök i utbildningskatalogen

Fristående kurser på grundnivå omfattar dels av de bas- eller grundkurser som kräver tidigare studier på gymnasiet, dels de fortsättningskurser som kräver tidigare studier på universitet eller högskola.

Examina på grundnivå

Studier på grundnivå leder till högskoleexamen, kandidatexamen eller yrkesexamen.
Yrkesexamen finns både på grund- och avancerad nivå.