Tillgodoräknande

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Utbildning
  5. Examen
  6. Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning

Har du tidigare studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte kan du ansöka om tillgodoräknande av hela eller delar av utbildningen i din examen. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas.

För att en bedömning skall göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. Vem som beslutar om tillgodoräknande beror på vad studierna ska motsvaras av i din examen. Se vidare nedan.

Två studenter på en bänk på Frescati Foto: Niklas Björling

Studier som leder till kandidat-, magister-, eller masterexamen

Ett tillgodoräknande måste göras om du vill att tidigare studier eller erfarenhet ska motsvara en kurs inom ditt huvudområde eller inom ett annat ämne som är obligatoriskt och ska ingå i examen.

Studenter i Studenthuset Foto: Eva Dalin

Studier som leder till en yrkesexamen

Om du vill inkludera en redan läst kurs i en yrkesexamen måste den ansvariga institutionen göra en bedömning.

Internationella studenter på campus Foto: Eva Dalin

Utlandsstudier som valfria kurser eller breddningsstudier i en kandidatexamen

Hos Studentavdelningen kan du ansöka om att få tidigare studier från ett utländskt lärosäte prövade för tillgodoräknande som valfria kurser eller breddningsstudier på grundnivå (kandidatexamen).

kontakt

Examen

Telefontid
Måndag – torsdag: 10.00 – 11.30
Telefon:  08-16 10 85 

Avvikande öppettider/ stängda dagar

E-post
Examen grundnivå och avancerad nivå: 
examen@su.se
Examen forskarnivå: 
disputationer@su.se
Tillgodoräknande av utlandsstudier: 
transfer@su.se
Verifikationer: 
verification@su.se

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post 
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.