Stockholms universitet logo, länk till startsida

För dig som är lärarstudent

Grattis till ditt val av utbildning och yrke. Du behövs!

 

Studenter utanför universitetet
Foto: Katja Kircher, Mostphotos
 

Ny lärarstudent

Du kanske har gått och längtat länge nu. Äntligen är det dags för dig att börja på din nya utbildning. Det kan kännas lite pirrigt. Vi vill att du ska känna dig hjärtligt välkommen, känna dig trygg och få rätt förväntningar på lärarutbildningarna.

För att du ska få en så smidig start på din nya lärarutbildning har det varit möjligt för dig att ta del av välkomstaktiviteter. Det ger vi vid varje terminstart. Nu hoppas vi på att du har fått en riktigt lyckad terminstart.

Stockholms universtitets område är stort. Lärarutbildningarna ges vid flera institutioner som ligger på olika delar av campus. För att du ska kunna hitta rätt snabbt finns en karta över lärarutbildningarna.

Karta över lärarutbildningarna på campus 2022 (1453 Kb)

Hitta på campus

Upptäck Stockholms universitets olika campus och områden

Välkommen till Stockholms universitet. Du som är lärar- och förskollärarstudent läser många olika ämnen vid flera institutioner. Från och med att du blir antagen till en lärarutbildning tillhör du en programansvarig institution. Den programansvariga institutionen ansvarar för helheten i din lärarutbildning. 

Vid Stockholms universitet finns institutioner som var och en är experter inom sina ämnesområden. Vid institutionerna bedrivs forskning och utbildning. 

Den programansvariga institutionen ansvarar bland annat för:

  • Din studiegång
  • Din examen
  • Samordna dina eventuella behov av stöd
  • Studievägledning

Du vänder dig till din programansvariga institution när du har frågor som rör helheten i din studiegång.

Kontaktinformation och karta

Andra institutioner

Du kommer att läsa kurser på andra institutioner än din programansvariga institution. De instituitionerna har du kontakt med under den tid du studerar på just de institutionerna. 

Dit vänder du dig när det gäller frågor som berör den enskilda kursen som du för tillfället läser. 

Utbildningskatalogen, alla kurser med kontaktinformation

För att se ditt schema, kurslitteratur och kursupplägg går du in i utbildningskatalogen och söker fram din kurs.

Utbildningskatalogen

Du kan även hitta ditt schema genom schema.su.

Sida som leder dig till ditt schema

 

Det finns många ord som används i den akademiska världen. Ett flertal kan vara svåra att förstå. Om du vill så kan du se vad de orden betyder. Snart kommer du in i hur orden används.

Förklaring av ord och begrepp i universitetsvärlden

 

Under din lärarutbildning

Varje dag är du ett steg närmare din målsättning. Du stöter på utmaningar och får nya möjligheter. Hitta din inre kraft och motivation så hjälper vi dig med det vi kan. Att bli en professionell förskollärare och lärare.

Varje måndag: Planera din studievecka på Öppen studio

Är du osäker på hur du ska planera tiden som student? Vill du göra det i lugn och ro hos Studie- och språkverkstaden? Till Öppen studio är du välkommen varje vecka.

Öppen studio

Varje tisdag: Drop-in på Studie- och språkverkstaden

Få snabbhandledning i akademiskt skrivande och studiestrategier.

Drop-in på Studie- och språkverkstaden

Varje onsdag: Läs- och skrivcafé

Har du läs- eller skrivarbete att göra? Har du svårt att hitta fokus? Kom på läs- och skrivcafé!

Läs- och skrivcafé

Plugga på distans

Råd till dig som pluggar hemma

Som lärarstudent kan du ha en massa skoj, engagera dig på olika sätt, påverka lärarutbildningarna och få nya vänner för livet.

Se vilka möjligheter som finns för ett rikt studentliv

De kurser som du läser i teorin omsätter du också i praktiken. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är kurser som du har på förskolor och skolor. Oavsett vilken lärarutbildning du går på så ingår VFU. Du får därigenom möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. 

Se fördjupad information om verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Du som är förskollärarstudent och lärarstudent har en unik möjlighet att kunna fördjupa dig i och få stöd i hur du kan använda dig av digitalkompetens. Besök Medieverkstan och lär dig mer om text, ljus, bild och film för din framtida yrkesroll. 

Se mer om Medieverkstan

Som lärare behöver du kunna hantera olika situationer. Du behöver kunna förstå skolans betydelse och eleven och elevens möjligheter och förutsättningar vad gäller lärande, utveckling, samspel och delaktighet i skolan. Vissa delar av lärarutbildningarna är därför samma för alla. Den gemensamma benämningen för kurserna som ges till förskollärare och lärare är den utbildningsvetenskaplikga kärnan, UVK.

Läs mer om den utbildningsvetenskaplikga kärnan, UVK

Drömmer du om att läsa utomlands? Då kan du förverkliga din dröm. Du kan nämligen läsa delar av din lärarutbildning utomlands. Tänk bara på att vara ute i god tid. Kontakta din studievägledare för att veta vad du kan läsa och när det passar in bäst för dig i din lärarutbildning.

Olika sätt att läsa utomlands på lärarutbildningarna

Håll dig uppdaterad om aktuell forskning om undervisning, lärande och utbildning vid Stockholms universitet

Se forskning, skola och utbildning vid SU

Skolforskningsinstitutet har beviljat tretton projekt för praktiknära skolforskning

51 miljoner till praktiknära forskning.

Se hela listan som har fått beviljade medel för praktiknära forskning ifrån Skolforskningsinstitutet

Några exempel på poddar och bloggar som finns för dig som läser till lärare är: Bakombokyllan, Barnpsykologerna, Bildningspodden, Lek och språk, Samspel och socialt klimat och Skoljuridik.

Bloggar och poddar vid SU

Lärarstudentpodden

Avsnitt: Hjälp, hur gör jag? Maria Wiman om första tiden som lärare.

 

 

När din lärarutbildning är klar

Vad skönt för dig att du är klar! Steg ett är nu att du ansöker om att få ut din examen. I steg två ansöker du om att få ut din förskollärar- eller lärarlegitimation. Du är efterlängtad på arbetsmarkanden! När du har jobbat som förskollärare eller lärare ett tag kanske du funderar på kompetensutveckling, forskning och karriär. Då finns vi här för dig igen.

Förskolesummit

Förskolesummit 2022 har två angelägna teman – undervisning med ett språkutvecklande arbetssätt i fokus och ledarskapets villkor i förskolan. 

Du får ta del av den senaste forskningen inom temana, får möjlighet till fördjupning och inspireras av goda exempel.

Förskolesummit 2022 är ett helt digitalt evenemang, uppdelat på fem tillfällen. Samtliga fem tillfällen sänds via webben och kommer att finnas tillgängliga för dig att se under några dagar efter sändningen.

Läs mer om Förskolesummit den 15 juni

 

Möt flera alumner och gå med i alumnnätverket vid SU

Alumn

Några berättar varför 

Det är ett så roligt yrke

ForskarFredag

ForskarFredag är en vetenskapsfestival i september varje år med ett stort utbud av forskarpresentationer, shower, dialoger och många prova-på-experiment. För dig som är lärare finns material och inspiration för att prata om forskning med klassen.

Läs mer om ForskarFredag

Utbildningsradion; tips och råd

UR, inspiration i frågor som rör din vardag som lärare

Grattis! Nu när du är klar med din förskollärar- eller lärarutbildning är det dags för dig att ansöka om att ta ut din förskollärar- eller lärarexamen.

●    Förskollärarexamen
●    Grundskollärarexamen ( F-3, 4-6, fritidshem)
●    Ämneslärarexamen ( 7-9, gymnasieskola)
●    Yrkeslärarexamen

Läs hur du gör för att få ut din examen

För att få ut din lärarlegitimation behöver du vända dig till Skolverket.

Så gör du för att få din lärarlegitimation, se Skolverket

Du är nästan klar och vill bli behörig.

Läs vad du behöver göra för att bli behörig

Om du känner att du vill utvecklas ytterligare och göra karriär så finns många möjligheter. 

Se exempel på karriärvägar som du kan ta

Kompetensutveckling

Nu när du redan har en lärarlegitimation och vill bredda eller fördjupa dig ytterligare så har du ett flertal alternativ för att förverkliga din egen väg. 

Se vilken kompetensutveckling som passar dig

Om du är intresserad av att börja forska inom lärarutbildningarna så är det möjligt vid Stockholms universitet. Flera institutioner bedriver forskning och har forskarutbildning inom lärarutbildningarna.

Forskarutbildning inom lärarutbildningarna

 

Har du frågor och funderingar kring din lärarutbildning? Ta då kontakt med studievägledarna som är experter på lärarutbildningarna.

Kontaktinformation till studievägledarna som jobbar med lärarutbildningarna

På denna sida