Stockholms universitet

Såhär ansöker du om Erasmuspraktik utomlands

Här får du veta hur du ska gå till väga för att ansöka om Erasmuspraktikstipendium. Observera att din stipendieansökan måste komma in senast sex veckor innan planerad praktikstart.

 

1. Hitta en praktikplats

Du letar själv upp en lämplig praktikplats enligt kriterierna. Håll gärna löpande kontakt med utbyteskoordinatorn vid din institution under processen. I vissa fall kan institutionerna tipsa om var du kan leta. Du kan även kika på:

Annonser som inkommit centralt till Stockholms universitet

Annonser som inkommit till Universitets- och högskolerådet

Organisationen Erasmus Student Network har en webbplats som fungerar som en plattform för organisationer som erbjuder praktikplats och för studenter som söker plats. 

Läs mer på ErasmusIntern.org

När du hittat och blivit erbjuden en praktikplats som uppfyller kriterierna och du uppfyller behörighetskraven ska du vända dig till en utbyteskoordinator på din heminstitution för en bedömning av praktiken.

 

2. Gör en praktikplan (Learning Agreement)

Om institutionen anser att de på akademisk grund kan godkänna villkoren för praktiken och att du uppfyller programvillkoren ska alla tre parter (du, institutionen och praktikvärden) upprätta en praktikplan genom att fylla i och underteckna dokumentet Learning Agreement for Traineeship:

Guidelines Learning Agreement for Traineeships (557 Kb)

Ditt ifyllda och signerade Learning Agreement for Traineeship ska du sedan lämna in i stipendieansökan.

 

3. Stipendieansökan

När du fått din praktik godkänd av institutionen, fyllt i ett Learning Agreement och uppfyller samtliga villkor för Erasmuspraktik kan du söka ett stipendium. Kontakta erasmusutbyte@su.se för att få tillgång till ansökningsformuläret. 

Studenter som deltar i en Erasmus+ mobilitet som varar längre än 13 dagar ska göra ett obligatoriskt språktest i det huvudsakliga språket för mobiliteten innan utbytet eller praktiken börjar. Det ges också möjlighet att delta i en online språkkurs för att förbättra språkkunskaperna innan och under utlandsvistelsen.

Mer information om språktest och språkkurser hittar du här

Observera att stipendieansökan måste komma in senast sex veckor innan praktikstart. Stipendium beviljas inte för praktik som redan påbörjats. Ansökningar tas emot mellan 1 augusti – 31 maj. 
På grund av semesterledigheter tar vi inte emot några ansökningar under sommaren. Var därför ute i extra god tid om du ämnar ansöka om Erasmusstipendium för praktik som påbörjas i juli/augusti/september respektive januari/februari.

Om du får ett positivt besked efter att du skickat in din ansökan kommer du att få information om nästa steg. Den avslutande delen innebär bland annat att du ska:

  • teckna ett stipendiekontrakt 

Samtliga steg måste vara slutförda innan du påbörjar din praktik och det är därför viktigt att du håller deadline.

 

Kontakt

Vid frågor om Erasmus+ praktik:

Kontakta internationella utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Om du har frågor kring Erasmus+ stipendium:

Kontakta Erasmus+ teamet vid Studentavdelningen: erasmusutbyte@su.se

På denna sida