Stockholms universitet logo, länk till startsida

För dig som universitetslärare

Studie- och språkverkstaden stöttar lärare vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan med undervisning om akademiskt skrivande och studiestrategier för studenter och fortbildning för lärare.

 

Utbud

Du som universitetslärare kan samarbeta med Studie- och språkverkstaden runt allmänna föreläsningar om studieteknik och skrivande, skräddarsydd, integrerad undervisning eller fortbildning för undervisande lärare.

Allmänna föreläsningar för studenter

Studie- och språkverkstaden har arbetat fram en mängd generiska föreläsningar om studiestrategier och akademiskt skrivande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Vi deltar gärna på välkomstdagar, inför studenternas första hemtentamen eller i samband med uppsatskurser. Flera av de generiska föreläsningarna kan du också få som förinspelad film att dela med studenterna på Athena. Så här sa en studievägledare efter en av våra föreläsningar om studieteknik:

Jag är supernöjd och återkommer inför hösten med en repris av denna föreläsning.

För att hushålla med våra resurser gör vi inte kortare presentationer av vår verksamhet, annat än i särskilda fall. Vill du ge dina studenter en presentation av vår verksamhet rekommenderar vi istället att du delar vår reklamfilm med studenterna i Athena.

 

Kan du inte se filmen? Informationen finns också att läsa på sidan Om Studie- och språkverkstaden.

 

​Skräddarsydd, integrerad undervisning

Vi välkomnar särskilt samarbeten med dig som vill integrera undervisning om skrivande och studieteknik i den ordinarie kursverksamheten, då det har visat sig ge god effekt. Då läser vi in oss på era kursmål och examinationer och tar reda på vad du uppfattar som särskilt utmanande för studenterna. Sedan skräddasyr vi undervisningen tillsammans med dig som undervisande lärare. Tillsammans kan vi synliggöra det som är osynligt för studenterna. Vid fördjupade samarbeten kan vi komma flera gånger per termin eller erbjuda workshoppar för ett mindre antal studenter åt gången. Vi förutsätter då att du som undervisande lärare är delaktig och ser möjligheten att ta del av och bidra till erfarenhetsutbyte oss emellan.

Helena Bani Shoraka, universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet som blev utsedd till årets lärare 2019, sa så här om samarbetet med Studie- och språkverkstaden:

Ett ambitiöst samarbete med Studie- och språkverkstaden har också möjliggjort för fler studenter att klara kursen än tidigare.

 

Fortbildning för universitetslärare

Vi ger workshoppar om akademiskt skrivande och studiestrategier för lärare tillsammans med Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL. Aktuellt program finns på Medarbetarwebben.

Medarbetarkalendern

Du kan också bjuda in oss för att hålla i workshoppar om akademiskt skrivande och studiestrategier tillsammans med er lärare. Vi visar då våra verktyg i mötet med studenten och öppnar upp för diskussion om hur ni bäst kan arbeta med akademiskt skrivande och studiestrategier utifrån era förutsättningar. Så här sa en lärare efter en workshop om akademiskt skrivande:

Workshoppen motsvarade på alla sätt vad vi förväntade oss och tillförde dessutom mycket. En ögonöppnare.

 

Vi som arbetar på Studie- och språkverkstaden och Academic Writing Service är erfarna pedagoger med fördjupade kunskaper i akademiskt skrivande, svenska som andra- eller främmande språk, engelska, didaktik, IKT, studiestrategier och specialpedagogik.

Vi har god kunskap om vad studenterna tycker är svårt vad gäller akademiskt skrivande och studiestrategier och vi har redskap att lära ut det studenterna behöver kunna. En viktig utgångspunkt för oss är att vi måste finna studenten där hon är och börja där. Vi har också förhållningssättet att alla studenter vi möter har förmågan att lära sig mer och utvecklas.

Vi strävar mot att arbeta på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet genom att kontinuerligt utveckla vår verksamhet utifrån forskningsrön och med hjälp av kollegialt lärande.

 

Vi ger generiska föreläsningar i akademiskt skrivande och studieteknik, såväl som skräddarsydda workshoppar och integrerad undervisning på en kurs. Vi ger även workshoppar för lärare som vill arbeta kollegialt med att utveckla undervisningen om akademiskt skrivande och studiestrategier.

Det kostar inget att anlita oss. För att kunna göra plats för just ert uppdrag och erbjuda hög kvalitet i det vi gör önskar vi att ni hör av er med god framförhållning, gärna två-tre månader i förväg. Ni kan dock alltid prova att höra av er, även i sista stund. Vi försöker alltid göra plats för samarbeten. Vi ger gärna föreläsningar och workshoppar på distans via Zoom. Boka oss genom att fylla i en bokningsförfrågan.

Skicka bokningsförfrågan till Studie- och språkverkstaden

Undrar du något om vad Studie- och språkverkstaden kan göra för dig? Du kan alltid höra av dig till oss via mejl.

Skicka mejl till till Studie- och språkverkstaden

 

​​Att det finns stöttning att få i akademiskt skrivande och studiestrategier är långt ifrån självklart för studenterna på Stockholms universitet och Försvarshögskolan. Du kan hjälpa till att sprida kunskap om Studie- och språkverkstaden.
 

Beställ informationsmaterial

Vill du ha informationsmaterial om oss att dela ut till dina studenter? Vi skickar gärna:

 • bokmärken med information om vår verksamhet
 • vykort med studietekniks- och skrivtips till studenterna
 • affischer.

Materialet finns både på svenska och engelska. För att beställa skicka ett mejl till sprakverkstaden@su.se.

Beställ informationsmaterial
 

Länka till oss

Länka gärna till oss i studiehandledningen till kursen du undervisar i, på Athena eller institutionens webbplats. Kortadressen till oss är: www.su.se/sprakverkstaden. Vet du inte vad du ska skriva? Använd vår klipp-och-klistra-version nedan.

Vässa din studieteknik och slipa ditt skrivande på Studie- och språkverkstaden
Är du osäker på hur man skriver akademiskt? Vill du bli mer effektiv i dina studier? På Studie- och språkverkstaden kan du vässa din studieteknik och slipa ditt skrivande – oavsett vilken nivå du studerar på. På Studie- och språkverkstadens webbplats finns material, filmer och övningar för självstudier. Du kan också boka handledning, delta i workshoppar eller skrivgrupper. Allt är givetvis gratis. www.su.se/sprakverkstaden

 

Visa vår reklamfilm

 

Kan du inte se filmen? Informationen finns också att läsa på sidan Om Studie- och språkverkstaden.

 
 • Ask, S. (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk (PhD dissertation). Växjö University Press, Växjö. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-1276.
 • Blåsjö, M. (2004). Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer (PhD dissertation). Stockholm. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-265
 • Berg, M.E. (2007). Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. Lund: Studentlitteratur.
 • Carlgren, I. (2015). Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. Göteborg: Daidalos
 • Bjernhager, L., & Grönvall Fransson, C. (2018). Studieverkstäder vid svenska lärosäten 2017: en kartläggning (Hämtat från webbplatsen för Sveriges språkverkstäder: https://padlet.com/natverket/nfts).
 • Grönvall, Camilla (2015). Skrivhandledning och akademiskt skrivande: Språkdebatt och forskningslucka. KAPET, 11(1), 60-71.
 • Hyland, T. (2010). Reflections on Teaching Referencing: What Four Case Studies Can Tell us About Developing Effective Teaching Strategies. TESL Canada Journal, 27(2), s. 51-67.
 • Lennartson-Hokkanen, I. (2016). Organisation, attityder, lärandepotential: Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad (Doktorsavhandling). Stockholm: Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-134828.
 • Løkensgard Hoel, T. (2010). Skriva på universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur.
 • Nuthall, G. (2001). The cultural myths and realities of teaching and learning. New Zealand annual review of education. Hämtat från:
 • Mackiewicz, J., & Thompson, I. (2014). Instruction, cognitive scaffolding, and motivational scaffolding in writing center tutoring. Composition Studies, 42(1), 54-78
 • Marton, F. (2015). Necessary Conditions of Learning. New York: Routledge
 • Pang, M. F. & Ling, L. M. (2010). Learning Study: helping teachers to use theory, develop professionally, and produce new knowledge to be shared. Instructional Science, 40(3), s. 589-606.
 • Runesson, R. (2017). Variationsteori som redskap för att analysera lärande och designa undervisning. I Carlgren, I. (red), Undervisningsutvecklande forskning. Exemplet Learning study. Malmö: Gleerups.
 • Thonus, Therese. (2016). Time to say goodbye: Writing center consultation closings. Linguistics and Education, 33, 40-55.
 • Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur.
 • Tväråna, M. (2013). Hur kan den tysta lärarkunskapen utnyttjas för bättre undervisning om styckeindelning i engelska? Forskning om undervisning och lärande, 10, s. 50-63.
 • Winder, R., Kathpalia, S. S., & Koo, S. L. (2016). Writing centre tutoring sessions: addressing students’ concerns. Educational Studies 42(4), 323-339. doi: 10.1080/03055698.2016.1193476
 • Yeats, R., Reddy, P., Wheeler, A. and Murray, J. (2010) What a difference a writing centre makes: A small scale study. Education + Training, 52(6/7), 499–507. doi: 10.1108/00400911011068450.
På denna sida