Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hur är det att plugga på Grundlärarprogrammet – egentligen? Fråga mig!

Hej, jag heter Mikael Åström och studerar Grundlärarprogrammet F-3. Om du har frågor och funderingar om hur det är att plugga till lärare, så borde du skicka dem till mig så svarar jag så fort jag kan!

Sök kurser och program


Frågor och svar:

 

Fråga: Hej Mikael! Jag funderar på att plugga till lågstadielärare och undrar lite hur de engelska kurserna är upplagda. Är t.ex. allt på engelska inklusive seminarier? Vilken nivå anser du att ens engelska bör ligga på för att klara av kurserna bra? /Wilma

Svar: Hej Wilma! Vad kul att höra om intresset att bli lågstadielärare! Engelskkurserna på lärarutbildningen har två fokus: den ena kursen fokuserar på att planera och undervisa engelska i lågstadiet och den andra kursen fokuserar på lärarstudenternas egna språkfärdigheter. Båda kurserna undervisas på engelska och alla förväntas prata engelska under kursernas seminarier och workshops. 

När det gäller dina egna kunskapsnivåer, så ser jag på det på två sätt. Du förväntas aldrig vara en expert i något skolämne, men samtidigt måste du känna dig trygg att prata och skriva på engelska eftersom dina elever aldrig kommer utveckla sina språkliga förmågor om du inte vågar prata eller skriva på engelska i ditt eget klassrum. Så om målet är att klara kurserna bra så räcker det inte att bara plugga till tentorna; du måste även visa initiativ och prata engelska framför dina klasskamrater. Framför allt det senare kommer du att ha mest nytta av i framtiden. 

P.S. Jag kan tala från erfarenhet att engelskkurserna är de kurserna flest lärarstudenter är nervösa inför, så om du också är nervös inför engelskan så är du inte ensam 😊 

Jag hoppas att mitt svar hjälpte med dina funderingar!

Vänliga hälsningar, 
Mikael 

 ____________________________________________________________________

Fråga: Hej Mikael! Jag har precis börjat på Grundlärarprogrammet F-3 och allt känns jättetufft. Har du några tips som gör att allt blir lite lättare? Hur kan man göra för att kunna klara allt på ett bra sätt? Kan du dela med dig om hur din tid varit? /Zahra

Svar: Hej Zahra. Först vill jag säga att jag förstår dig! Att plugga på universitet var inte enkelt för mig heller i början, men här kommer några tips på saker som fungerade för mig:

Kontakta dina studentkamrater. Det kan hjälpa att plugga tillsammans med andra och höra kurslitteraturen förklarat från ett annat perspektiv. Det kan också vara skönt att få känna en gemenskap med andra som sitter i samma sits.

Du borde även försöka se fram emot vad som gör allt slit värt det. Jag kunde plugga hårt sent inpå kvällarna för att jag såg fram emot att få fira med mina klasskamrater efter en deadline eller tenta. Jag visste även att mitt slit den första terminen skulle belöna mig med att få åka ut på min första praktik, eller VFU och få känna på läraryrket på riktigt. 

Allting behöver inte bli perfekt i början, särskilt inte under den första terminen. Men jag kan tala från erfarenhet att allting blir enklare med tiden. Det har du också att se fram emot. 

Jag kan såklart inte garantera att vad som fungerade för mig fungerar för dig. Det kommer att krävas en del slit och hårt arbete oavsett, men det kommer att vara värt det. Jag håller tummarna för dig! 

/ Mikael 

 ____________________________________________________________________

Fråga: Hej Mikael! Jag sökte Grundlärarprogrammet F-3 vid Stockholms universitet och undrar om man kan läsa utbildningen på engelska? /Rana 

Svar: Hej Rana! Tack för din fråga. Utbildningens undervisningsspråk är svenska eftersom vi som framtida lärare förväntas undervisa på svenska ute i skolorna. Det enda undantaget är de kurser för skolämnet engelska där undervisningsspråket är engelska.  

Jag rekommenderar att du kontaktar studievägledaren för utbildningen för att reda ut eventuella frågetecken som rör dina specifika behov och för att även ta reda på vilket stöd det finns för de som pluggar till lärare. Du når studievägledaren på Institutionen för språkdidaktik via https://www.su.se/institutionen-for-sprakdidaktik/utbildning/kontakt

Jag hoppas den här informationen hjälper dig! 

/ Mikael 
 ____________________________________________________________________

Fråga: Hej Mikael! Vad är dina bästa tre tips för en framtida lärare? /Niklas

Svar: Hej Niklas! Tack så mycket för frågan! Om jag bara får välja tre tips skulle jag rekommendera följande: 

1. Var öppen för nya intryck. Läraryrket anpassas hela tiden efter samhällets behov och vi måste förbereda våra elever inför yrken som kanske inte ens finns än. Omfamna detta som en chans att ständigt utvecklas och förbättra dig inom yrket. 

2. Utmana dig själv. Vi alla har ämnen i skolan som vi tycker är svårare än andra, men lärarutbildningen ger dig både teorier och praktiktillfällen att hjälpa dig förstå varför du tyckte det var svårt. Använd dessa lärdomar för att hjälpa dina framtida elever med liknande utmaningar. 

3. Glöm inte dina studentkollegor! Dina studiekamrater är inte bara till stor hjälp under utbildningen, utan kan också bli värdefulla resurser i framtiden med insikter om deras arbetsplatser du kanske söker arbete hos och kan till och med rekommendera dig om de kommer ihåg dig väl.

Jag hoppas dessa tips hjälper dig! 

/ Mikael 
 ____________________________________________________________________

På denna sida