Profiles

Per Carlbring

Per Carlbring

Professor, Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 39 20
E-post per.carlbring@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 8
Rum B 403
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har lite olika meriter (t ex över 200 vetenskapliga artiklar), men det jag kanske är mest stolt över är att jag är chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy (impact factor 2,3). 

Du kan läsa mer om mig och min forskning samt de senaste resultaten av vår forskargrupps studier på min forskningsblogg.

Telefonnummer: 070-666 7 666.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2013. Per Carlbring, Åsa Hanell.

  Pulsen ökar. Du börjar svettas, darra. Får kvävningskänslor. Känner dig illamående och får svindel ? du blir rädd för att mista kontrollen eller till och med dö. Allt detta är vanliga symtom för de cirka 200 000 svenskar som lider av paniksyndrom. Forskning visar att KBT vid paniksyndrom medför att mellan 80 och 95 procent är diagnosfria efter tio veckors behandling. Eftersom samma goda resultat ses vid självhjälpsbehandling talar mycket för att även den som använder den här boken ska kunna bli fri från sina problem. Denna andra utgåva har uppdaterade forskningsresultat och ett nytt avsnitt om hur man förebygger och hanterar bakslag med hjälp av Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Boken är i första hand en självhjälpsbok, men kan med fördel läsas av terapeuter som vill lära sig bedriva KBT-behandling vid paniksyndrom.

 • 2014. Erik Hedman (et al.).

  Internetbaserad psykologisk behandling ökar tillgängligheten till vård med god effekt och bidrar samtidigt till förståelsen för vad som är verksamt i psykoterapi. Bokens författare är pionjärer inom området, och delar här med sig av sin erfarenhet från både forskning och klinisk verksamhet. De berättar vad som är centralt vid internetbehandling ur ett terapeutiskt såväl som juridiskt och tekniskt perspektiv: Hur avgör man vilka klienter som är lämpliga? Hur sker kontakten mellan terapeut och klient på ett säkert sätt? Vad utmärker en bra internetbehandlare? De går även igenom de kliniska program som utvecklats för olika ångestsyndrom, depression och beteendemedicinska problem samt evidensläget för respektive diagnos. Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom psykoterapi, psykiatri och primärvård.

 • 2016. Lars Ström, Per Carlbring.

  Är du deprimerad, nedstämd eller bara oglad i största allmänhet? Då är du långt ifrån ensam! Idag räknar man med att uppemot 25 procent av kvinnorna och 10 procent av männen någon gång kommer att vara kliniskt deprimerade. Till det kommer ett mycket stort antal människor som “bara” är nedstämda eller oglada! Även om det är skrämmande siffror kan man samtidigt konstatera att det inte behöver vara på det viset! Idag finns nämligen en många verktyg som effektivt påverkar ens mående på ett postivt sätt. I denna bok får du tillgång till en lång rad av dessa metoder och strategier. De flesta har sin utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi (KBT), och alla är sådana som i forskning har visat sig ge en tydlig effekt för att minska nedstämdhet och depression – och skapa ökad livsglädje! Boken är förhoppningsvis även användbar för dig som arbetar med vård av människor, och den innehåller både förklaringsmodeller och arbetsformulär som kan användas i den egna verksamheten. Alla bokens formulär kan också laddas ner från www.kbtakademin.se och användas fritt.

 • 2017. Alexander Rozental (et al.). Cognitive Behaviour Therapy 46 (3), 177-195

  Procrastination is a common self-regulatory failure that can have a negative impact on well-being and performance. However, few clinical trials have been conducted, and no follow-up has ever been performed. The current study therefore aimed to provide evidence for the long-term benefits and investigate predictors of a positive treatment outcome among patients receiving Internet-based cognitive behavior therapy (ICBT). A total of 150 self-recruited participants were randomized to guided or unguided ICBT. Self-report measures of procrastination, depression, anxiety, and quality of life were distributed at pre-treatment assessment, post-treatment assessment, and one-year follow-up. Mixed effects models were used to investigate the long-term gains, and multiple linear regression for predictors of a positive treatment outcome, using the change score on the Irrational Procrastination Scale as the dependent variable. Intention-to-treat was implemented for all statistical analyses. Large within-group effect sizes for guided and unguided ICBT, Cohen’s d = .97–1.64, were found for self-report measures of procrastination, together with d = .56–.66 for depression and anxiety. Gains were maintained, and, in some cases, improved at follow-up. Guided and unguided ICBT did not differ from each other, mean differences −.31–1.17, 95% CIs [−2.59–3.22], and none of the predictors were associated with a better result, bs −1.45–1.61, 95% CIs [−3.14–4.26]. In sum, ICBT could be useful and beneficial in relation to managing procrastination, yielding great benefits up to one year after the treatment period has ended, with comparable results between guided and unguided ICBT.

 • 2016. Gerhard Andersson, Per Carlbring, Nils Lindefors. Guided internet-based treatments in psychiatry, 1-16

  We begin this chapter with a discussion of the history of ICBT and its roots in bibliotherapy and computerised CBT. We then provide a brief description of one way of administering guided ICBT, including the role of the therapist and data security issues. This description is followed by examples of conditions that are not covered later in the book, such as specific phobias and addictions. We end this chapter with a discussion of technical developments, cost-effectiveness and implementation.

 • 2016. Philip Lindner (et al.). Cognitive Behaviour Therapy 45 (3), 182-195

  Measurements of subjective quality of life (QoL) are an important complement to symptom ratings in clinical research and practice. Despite there being several established QoL self-rating scales, we identified a need for a freely accessible, easy-to-use inventory, validated for use with both clinical and non-clinical samples, based on the overall life satisfaction conceptualization of QoL. The Brunnsviken Brief Quality of life scale (BBQ) was designed to meet these requirements. Items were selected by performing a factor analysis on a large data-set of QoL ratings collected previously. Six life areas (Leisure time, View on life, Creativity, Learning, Friends and Friendship, and View of self) were identified as important for overall QoL and were included in the BBQ. A psychometric evaluation was performed using two independent samples: healthy undergraduate students (n = 163), and a sample seeking treatment for social anxiety disorder (n = 568). Results suggested a unifactorial structure, with good concurrent and convergent validity, high internal and test-retest reliability, and accurate classification ability. We conclude that the BBQ is a valid and reliable measure of subjective QoL for use in clinical and research settings. The BBQ is presently available in 31 languages and can be freely downloaded from www.bbqscale.com.

 • 2015. Mairéad Foody, Muthanna Samara, Per Carlbring. Internet Interventions 2 (3), 235-242

  Investigations of cyberbullying are beginning to emerge in the scientific literature because of their implications for child and adolescent development. In particular, cyberbullying victimisation has been associated with similar negative consequences to traditional or face-to-face bullying such as lower academic achievement, anxiety, and sometimes even suicide. Research has also started to emerge investigating the impact of such incidences on the life of adults. The literature in this area has been steadily growing over the last decade and this review highlights the current situation in terms of relevant features and the psychological impact on victims. The selection process consisted of a comprehensive search that was conducted in January 2015 in the following databases: PsychInfo, ERIC, Web of Science and Medline. A total of 19 papers were included. We conclude with suggestions for online psychological treatment for victims and bullies as a means of coping with the distress caused from cyberbullying experiences.

Visa alla publikationer av Per Carlbring vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 6 augusti 2017

Bokmärk och dela Tipsa