SU:s Lärarkonferens 2024 — reservera 14 mars redan nu!

Lärarkonferensen är en av universitetets högskolepedagogiska satsningar på utveckling av undervisning och lärande vid SU. Stockholms universitets femte biennala Lärarkonferens äger rum torsdagen den 14 mars 2024, kl 9-19 på Campus Albano.

Södra huset. Foto: Eva Dalin.

Konferensen vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga vid universitetet. Ett tillfälle att träffa kollegor och dela erfarenheter kring undervisning, utveckling och högskolepedagogisk forskning.

Lärarkonferensen är en av universitetets högskolepedagogiska satsningar på utveckling av undervisning och lärande vid SU. Här lyfts effektiva, kreativa och olika samarbetsinriktade metoder för ökat lärande i högre utbildning.

Se till att redan nu vika dagen för att möjliggöra ditt deltagande.

Anmälan till konferensen öppnar i augusti. Mer information publiceras kontinuerligt på su.se/ceul/lararkonferensen.

Kontaktperson:

Lotta Jons, lotta.jons@su.se

Centrum för universitetslärarutbildning