ALC (Active Learning Classroom)

ALC (Active Learning Classroom)

ALC-modellen bygger på forskning om aktivtlärande och interaktiv undervisning. En ALC-sal är ofta möblerad med grupperade bord för samarbete och utrustad med gemensamma skrivytor till varje grupp. Många ALC-salar är även utrustade med digital teknik som underlättar och effektiviserar interaktiv undervisning.

Studentaktiverande undervisning i ALC-lärosal

ALC-metoden bygger på forskning om vikten av att få studenter aktiva i sitt lärande då det är deras bearbetning som leder till lärande. I Södra huset hittar du universitetets första ALC-lärosal färdig att användas för din undervisning.

Förberedande material för undervisning i ALC-lärosal

Här kan du ladda hem fristående resurser i PDF-format kring undervisning i en ALC-sal. Kontakta John Cunningham om du har frågor som rör materialet.

Quick start guide to the E225 ALC for teachers (18060 Kb)

Preparing to teach in an Active Learning Classroom (ALC) (433 Kb)

Ideas about ALC (334 Kb)

Lär dig undervisa i ALC-salen — teknik och pedagogik

Då lärosalen är tekniktung och för att du som lärare ska kunna rodda utrustningen på rätt, lätt och smidigt sätt bör du ha gått en introducerande utbildning eller workshop som CeUL ger. I dessa utbildningar kombineras teknik och högskolepedagogik och du får med dig en förståelse för hur du med finess kan skapa din egna studentaktiverande undervisning i denna dynamiska sal.

Vill du lära dig hur ALC-salen kan användas, kontakta oss.

E-post: ceul@su.se

På grund av pandemin har möjligheten att hålla workshoppar på plats i ALC-salen inte varit möjlig under läsåret vt/ht20—vt21.

Fler ALC-salar på gång i Albano

Under hösten 2021 pågår arbete med att iordningställa ytterligare fyra ALC-salar för universitets undervisning. Dessa kommer att kunna bokas i Time-edit. Vi ber dock dig som bokar någon av dessa salar, notera att undervisande lärare behöver ha genomgått CeUL:s workshop om undervisning i ALC-salen för att kunna få undervisa i den.

Kontakt för dessa salar är:

Mauritz Torstenson, projektledare
Fastighetsavdelningen
Telefon: 08-16 22 39
E-post: mauritz.torstenson@su.se

Mer om universitetsområdet Albano