Omvänt klassrum

Omvänt klassrum (flipped classroom)

Omvändt klassrum, eller flipped classroom som det kallas på engelska, är en  undervisningsmodell som byter plats på lärarens genomgångar och studenternas hemuppgifter. Studenterna tar del av kursinnehållet genom att till exempel lyssna på podcasts, läsa texter, titta på filmer eller inspelade föreläsningar.  I samband med kursmaterialets genomgång ombes studenterna ofta göra övningar och quiz som du kan använda för att planera uppföljande aktiviteter. Lektionstiden ägnas främst åt kunskapsfördjupande aktiviteter såsom tillämpningsövningar och diskussioner.

Workshoppar om omvänt klassrum

Under hösten 2021 ger CeUL två onlineworkshoppar för dig som med utgångspunkt i teorier om aktivt lärande och det omvända klassrummet vill utforska olika möjligheter att aktivera dina studenter i och utanför den lärarledda undervisningen.

Använd din undervisningstid rätt den 18 oktober

Use your teaching time wisely den 29 november

Kontakt

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Stefan Karlsson
E-post: stefan.karlsson@dsv.su.se

Universitetsblå knapp med texten IKT-pedagogiska teamet
Digitala stödsystem i undervisningen
Aktuell högskolepedagogisk forskning