Examinera dina studenter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Resurser
  5. Examinera dina studenter

Examinera dina studenter

Genom examinationen får du som lärare ett kvitto på om kursens läraktiviteter har varit tillräckliga för att kunna uppnå kursens mål. En examination kan genomföras på många olika sätt. Den kan vara skriftlig eller muntlig, analog eller digital, individuell eller i grupp osv. Det vanligaste är att examinationen avslutar en kurs, men den kan även pågå kontinuerligt under kursens gång för att fortlöpande ge studenterna formativ återkoppling. Här hittar du inspiration som hjälper dig att utveckla dina examinationer.

Omvandla din salstentamen till hemtentamen

I den här resursen får du konkreta råd och tips kring hur du bör tänka när du omvandlar din salstentamen till en rättssäker och reliabel digital hemtentamen.

Motverka plagiering

Här hittar du plagieringshandboken "Att motverka plagiering - En handbok för lärare vid Stockholms universitet". Här finns även länkar och kontaktuppgifter till olika resurser och personer som finns tillgängliga i syfte att ge stöd och råd kring hur man kan angripa plagiering ur ett helhetsperspektiv och göra dina examinationer mer rättssäkra.

Digital examination

Stockholms universitet erbjuder sina lärare flera olika digitala verktyg för att examinera sina studenter. Här hittar du information och inspiration kring digitala examinationer. 

Kontakt

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Stefan Karlsson
E-post: stefan.karlsson@dsv.su.se

Universitetsblå knapp med texten IKT-pedagogiska teamet
Digitala stödsystem i undervisningen
Aktuell högskolepedagogisk forskning