Kom igång med undervisning online

För dig som vill komma igång med att använda digitala verktyg som till exempel Athena, Zoom, Exia och Videotjänsten. Pedagogiska överväganden och digitala hjälpmedel för dig som har liten eller ingen erfarenhet av att undervisa online.

Utveckling av undervisning online

För dig som vill bli en bättre online-lärare och utveckla undervisningens flexibilitet med hjälp av digitala verktyg och resurser. Du planerar för en digital omställning av undervisningen och online-undervisning i ett längre perspektiv.

Läs mer om undervisning online på medarbetarwebben